ARP S.A.: 20 mln zł na rozwój ENERGOPu

Data dodania: 2019-02-01
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą 20 mln zł dokapitalizowała ENERGOP Sp. z o. o. Sochaczewska firma otrzymane środki przeznaczy na inwestycje w sektorach strategicznych dla polskiej gospodarki: energetycznym, petrochemicznym, offshore, konstrukcji stalowych i atomowym.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą 20 mln zł dokapitalizowała ENERGOP Sp. z o. o. Sochaczewska firma otrzymane środki przeznaczy na inwestycje w sektorach strategicznych dla polskiej gospodarki: energetycznym, petrochemicznym, offshore, konstrukcji stalowych i atomowym.

ENERGOP specjalizuje się głównie w produkcji kompletnych rurociągów oraz rurociągów przesyłowych dla energetyki, przemysłu petrochemicznego, gazowego i chemicznego, a także dla budownictwa przemysłowego oraz przemysłu wydobywczego (platformy wiertnicze). 20 mln zł dokapitalizowania dla ENERGOPu pozwoli m.in. na rewitalizację parku maszynowego oraz realizację kontraktów dla kluczowych klientów.

- ENERGOP do grupy kapitałowej ARP dołączył w połowie ubiegłego roku. Po tych kilku miesiącach wiemy, że była to dobra decyzja: spółka modernizuje linie produkcyjne, podpisuje kontrakty na współpracę z dużymi partnerami i zapełnia portfel zamówień na najbliższe lata. Wszystko to dzięki pracowitości i determinacji zarządu oraz dobrym relacjom z lokalnym otoczeniem. ENERGOP ma duże przewagi konkurencyjne i może być liderem w swojej branży, ale żeby ten cel osiągnąć potrzebne są inwestycje. W ARP mocno wspieramy proces rozwoju w naszych spółkach. Dlatego cieszę się, że dzięki naszemu dokapitalizowaniu zakład rozwinie swoje możliwości produkcyjne i zyska nowe kontrakty powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ENERGOP posiada ponad 50-letnie doświadczenie na rynku budownictwa przemysłowego i energetycznego i zatrudnia prawie 300 osób. Siedziba spółki znajduje się w Sochaczewie. W konferencji poświęconej perspektywom rozwoju ENERGOPu udział wziął przewodniczący komisji ds. energii i skarbu państwa, poseł na sejm RP Maciej Małecki.

-Sochaczewski ENERGOP ma duże przewagi konkurencyjne i może być championem w swojej branży. Cieszymy się, że ARP to dostrzega, że Skarb Państwa chce tu mocno zainwestować. A wierzę, że jest to bardzo dobra inwestycja z krótką perspektywą zwrotu. Mam ogromne poczucie satysfakcji nie tylko dlatego, że inwestycja dotyczy mojego regionu, ale także z powodu osobistych przekonań. Zawsze uważałem, że polskie firmy stać na wiele i trzeba im pomagać w rozwoju a nie bezmyślnie prywatyzować i się ich pozbywać. Spółki skarbu państwa potrzebują dobrego zarządzania, a czasami mądrego dokapitalizowania, żeby rozwinąć skrzydła. To także ważna zasada pracy w komisji, której przewodniczę – powiedział Maciej Małecki, przewodniczący komisji ds. energii i skarbu państwa.

Poszerzenie parku maszynowego o nowoczesny sprzęt umożliwi wzrost zdolności produkcyjnych o 25%.  Zgodnie z przyjętą strategią ENERGOP w najbliższych latach zamierza koncentrować się na dalszym rozwoju skali działania w zakresie: prefabrykacji rurociągów, produkcji zbiorników, cystern i pojemników metalowych do zastosowań przemysłowych, szczególnie dla sektorów przemysłu ciężkiego, produkcji wytwornic pary do zastosowań przemysłowych oraz konstrukcji metalowych. Spółka planuje także dalszą ekspansję zagraniczną. Już dziś wśród jej odbiorców dominują rynki zagraniczne. Ich udział w łącznych obrotach spółki w ostatnich latach wahał się w granicach 60-70%. Najwięcej ENERGOP sprzedaje do Belgii, Holandii i Szwajcarii i Niemiec.

- Dokapitalizowanie wzmocni naszą pozycję jako oferenta i umożliwi negocjowanie oraz realizację kolejnych, znaczących kontraktów, o które zabiegamy. Środki z dokapitalizowania pozwolą również na zrealizowanie naszych planów modernizacyjnych, dalszy rozwój spółki i zwiększenie jej konkurencyjności na arenie krajowej i międzynarodowej. Warto podkreślić, iż nasi udziałowcy rozumieją potrzeby inwestycyjne i cele strategiczne takich zakładów jak nasz. Na uwagę zasługuje fakt, iż wzrost popytu na energię sprzyjać będzie rozbudowie dotychczasowego potencjału produkcyjnego elektrowni o nowe bloki energetyczne i modernizacje tych istniejących. I tutaj m. in. dostrzegamy szansę dla ENERGOP-u na pozostanie w gronie liderów na rynku wykonawców. Chcemy pozyskiwać kolejne kontrakty w generalnym wykonawstwie, co już nam się udaje, ale nie możemy na tym poprzestać. Musimy nadal zwiększać naszą atrakcyjność nie tylko na krajowym, ale i zagranicznym rynku. Oczywiście, sukces spółki nie byłby możliwy bez dużej klasy fachowców, którzy dzięki poprzez swoją  codzienną pracę i zaangażowanie, budują markę naszej firmy. I za to dziękuje całej, blisko trzystuosobowej załodze - powiedział Paweł Łapa, prezes ENERGOP Sp. z o. o.

ENERGOP dołączył do Grupy Kapitałowej ARP pod koniec czerwca 2018 roku. Już w połowie lipca zawarł umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK, Grupa Kapitałowa PGE) na modernizację układu głównych rurociągów parowych i wodnych bloku nr 2 Elektrowni Bełchatów. Wcześniej ENERGOP był podwykonawcą i poddostawcą Polimexu Mostostalu S.A., który realizował analogiczny kontrakt w Elektrowni Bełchatów na blokach 7 – 12. Po wygranym przetargu spóła została generalnym wykonawcą prac.

Zarządzanie portfelem kapitałowym to jedna z unikatowych kompetencji Agencji Rozwoju Przemysłu. W jej nadzorze właścicielskim znajduje się kilkadziesiąt spółek, m.in. Grupa CZH, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Instytut Wzornictwa Przemysłowego czy Radomskie Centrum Innowacji i Technologii. Celem ARP S.A. jest stwarzanie warunków współpracy w ramach grupy kapitałowej i wykorzystanie wewnętrznych synergii, czego przykładem jest współpraca spółek związanych z przemysłem kolejowym: Polskiego Taboru Szynowego, H. Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych i Przewozów Regionalnych.