ARP S.A.: 11 mln zł na wsparcie CLASSEN-POL S.A.

Data dodania: 2013-03-05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli pomocy indywidualnej na ratowanie firmie CLASSEN-POL S.A. Spółka otrzyma od ARP S.A. 11 mln zł pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli pomocy indywidualnej na ratowanie firmie CLASSEN-POL S.A. Spółka otrzyma od ARP S.A. 11 mln zł pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Zawarcie umowy między ARP S.A. i CLASSEN-POL S.A. stanowi pierwszy etap procesu restrukturyzacji spółki z udziałem pomocy publicznej. Kolejnym krokiem będzie procedowanie w ARP S.A. pomocy na restrukturyzację. Wniosek w tej sprawie oraz plan restrukturyzacji spółki już wpłynęły do Agencji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pomocy indywidualnej na ratowanie w formie zwrotnego i odpłatnego wsparcia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pomoc ta może mieć formę pożyczki lub poręczenia i udzielana jest maksymalnie na okres 6 miesięcy. W oparciu o plan restrukturyzacji firmy, zapewniający przywrócenie jej długoterminowej rentowności i zdolności do konkurowania na rynku, ARP S.A. może przyznać pomoc indywidualną na restrukturyzację. W przypadku notyfikowania projektu restrukturyzacji w Komisji Europejskiej przed upływem 6-miesięcznego okresu finansowania pomocą na ratowanie, termin spłaty tej pożyczki może zostać wydłużony aż do momentu uzyskania pomocy na restrukturyzację.

CLASSEN-POL S.A. jest przedsiębiorstwem prywatnym i należy do niemieckiej Grupy Classen, producenta wyrobów drewnianych i drewnopochodnych. Jest jednym z większych producentów drzwi i ościeżnic w Polsce, a także frontów meblowych i drewnianych artykułów wyposażenia wnętrz. Na rynku polskim zaistniała w 1990 roku jako firma Gorex Sp. z o.o., a od 1996 roku przekształciła się w CLASSEN-POL S.A. Firma zapewnia miejsca pracy ponad 400 osobom w zakładach produkcyjnych w Zwonowicach koło Rybnika i w Krapkowicach. Produkty Spółki dostępne są we wszystkich sieciach marketów budowlanych oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży. Ponadto spółka posiada własną franczyzową sieć sprzedaży RuckZuck. Stale rozwijany jest także dział eksportu - obecnie CLASSEN-POL S.A. zaopatruje firmy z Bułgarii, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy oraz Węgier.


***
Środki pożyczki pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), którego dysponentem jest ARP S.A. Przeznaczeniem Funduszu jest pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników), zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Więcej informacji dotyczących warunków udzielania pomocy publicznej: tutaj

FRP może być też wykorzystany na warunkach rynkowych jako  wsparcie niebędące pomocą publiczną dla dużych przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej. Wsparcie finansowe ma umożliwić przedsiębiorcy realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.
Jego przedmiotem mogą być m.in. inwestycje w rozbudowę i modernizację zakładu, strategiczne zmiany w zakresie wytwarzanych produktów, restrukturyzacja finansowa, zasilenie w kapitał obrotowy, czy finansowanie kontraktów i zamówień. Środki te mogą być również przeznaczane na projekty o charakterze innowacyjnym.
ARP SA udziela pożyczek, na zasadach rynkowych, firmom znajdującym się w relatywnie stabilnej sytuacji finansowej. Jest to oferta stanowiąca uzupełnienie systemu komercyjnych pożyczek bankowych oraz rozwiązanie na czas spowolnienia gospodarczego i wynikające z niego utrudnienia w dostępie do bieżącego finansowania działalności firm.

 
Więcej informacji o dostępnych formach wsparcia: tutaj