ARP S.A. 100 mln pożyczki dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Data dodania: 2019-04-05
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z konsorcjum banków: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Pekao S.A., PKO Bank Polski i ICBC Europe S.A. udzieliła Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. finansowania o łącznej wartości 760 mln zł. Wartość zaangażowania ARP S.A. to 100 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z konsorcjum banków: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Pekao S.A., PKO Bank Polski i ICBC Europe S.A. udzieliła Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. finansowania o łącznej wartości 760 mln zł. Wartość zaangażowania ARP S.A. to 100 mln zł.

Środki pozyskane od ARP S.A. i konsorcjum banków JSW S.A. planuje przeznaczyć na kapitał obrotowy, finansowanie inwestycji oraz nabycie 95,01 proc. akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Finansowanie planowane jest na okres do siedmiu lat.

- W tym roku mocno stawiamy na finasowanie małych i średnich firm. Niedawno uruchomiliśmy pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu, bo chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie biznes potrzebuje wsparcia.  Dla MSP mamy także specjalną ofertę pożyczkową. Jednak podstawowym kryterium pozyskania finansowania z ARP jest niezmiennie dobry biznesplan i wartość planowanego przedsięwzięcia. Nie rezygnujemy ze wsparcia dużych, perspektywicznych projektów, a takie są planowane inwestycje Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podpisana umowa to także efekt dobrej współpracy ze wszystkimi przedstawicielami konsorcjum i dowód, że Agencja Rozwoju Przemysłu jest otwarta na podobne projekty w przyszłości. Jestem przekonany, że 100 mln zł ze środków ARP to dobra inwestycja, na której skorzystają wszystkie strony transakcji  – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Podpisana umowa z konsorcjum tworzonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu i banki: BGK, Pekao, PKO BP i ICBC, dotyczy łącznie 760 mln zł. Na finansowanie składa się: 360 mln zł kredytu odnawialnego, 100 mln zł pożyczki terminowej oraz kredyty terminowe w dolarach o równowartości 300 mln zł. Finansowanie planowane jest na okres do siedmiu lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na pięć lat z możliwością przedłużenia o dwa lata.

ARP S.A. do tej pory udzieliła pożyczek na kwotę bliską 5,2 mld zł. W 2018 roku udzielono pożyczek na łączną kwotę bliską 640 mln zł, z czego dla dużych przedsiębiorstw blisko 600 mln zł, a dla MSP ponad 42 mln zł. W tym roku na pożyczki dla MŚP ARP zamierza przeznaczyć łącznie 200 mln zł.