ARP: Rozwój innowacji poprzez umiejętne inwestycje

Data dodania: 2015-04-21
- Stworzyliśmy Ekosystem, powołaliśmy spółkę ARP Venture, uruchamiamy w maju Platformę Transferu Technologii. Tworzymy w ten sposób mechanizmy wsparcia innowacyjności, które będą mogły funkcjonować także po 2020 roku, kiedy skończą się duże środki unijne - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas panelu „Finansowanie innowacji". Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Stworzyliśmy Ekosystem, powołaliśmy spółkę ARP Venture, uruchamiamy w maju Platformę Transferu Technologii. Tworzymy w ten sposób mechanizmy wsparcia innowacyjności, które będą mogły funkcjonować także po 2020 roku, kiedy skończą się duże środki unijne - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas panelu „Finansowanie innowacji". Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wiceprezes Zielińska przypomniała, że jest to ostatni tak duży unijny budżet przeznaczony dla Polski, na wsparcie innowacyjności. Uzasadnione jest więc odchodzenie od modelu dotacji i rozwijanie bardziej efektywnych form finansowania: inwestycji kapitałowych oraz projektów w formule otwartych innowacji. - Z tego powodu proponujemy finansowanie poprzez ARP Venture, w ramach wsparcia kapitałowego. Dzięki temu środki te mogą być wielokrotnie inwestowane w różne projekty. Pozwala to również angażować w większym stopniu niż dotychczas kapitał prywatny w przedsięwzięcia innowacyjne – dodała.

Jednym z zadań spółki ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy. - ARP Venture inwestuje na etapie wprowadzania produktu na rynek, a nie na etapie badań i rozwoju. Możliwości znalezienia dofinansowania prac badawczo – rozwojowych są duże. Trudniej jest z fazą komercjalizacji. Dlatego nasza oferta zapewnia wsparcie na ostatnim etapie wdrażania innowacyjnego projektu – powiedziała wiceprezes ARP. 

- ARP Venture to pierwsza na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa inwestująca w projekty podwyższonego ryzyka. Od momentu powstania w listopadzie 2014 r. do ARP Venture zgłoszono ponad 70 projektów. W marcu podpisaliśmy umowę pożyczki z GRC Technologie z Krakowa, na kwotę 9 mln zł, która wesprze produkcję ekologicznych materiałów budowlanych. W kolejce są już następne inwestycje m.in. z branży medycznej i kosmicznej – wyjaśniła wiceprezes Zielińska. – Powołując ARP Venture udowodniliśmy, że spółka Skarbu Państwa może efektywnie, szybko i elastycznie inwestować w innowacyjne projekty – dodała wiceprezes Zielińska.

Wyjaśniła, że ARP stawia również na tzw. wsparcie w formule "smart money". – Przedsiębiorca otrzymuje nie tylko środki finansowe na zakup technologii np. w ramach Platformy Transferu Technologii, ale także usługi doradcze na jej wdrożenie. Następnie na etapie komercjalizacji, inwestor, w tym wypadku ARP Venture, oprócz kapitału wnosi również swoje doświadczenie np. w zarzadzaniu projektami - dodała.

Wiceprezes Zielińska przypomniała, że ARP oferuje również finansowanie innowacyjnych projektów w dużych przedsiębiorstwach. - Oferowane finansowanie ma na celu wdrożenie innowacji pozwalających na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakładane jest finansowanie spółek działających w branżach przemysłowych, bez wskazywania wąskiej specjalizacji - dodała.