ARP: raport Mediatel S.A. nr 7/2017 zawiera nieprawdziwe informacje

Data dodania: 2017-04-12
ARP S.A. informuje, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym opublikowanym 11 kwietnia 2017 roku przez Zarząd Mediatel S.A. są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku. Naruszają również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych i w związku z tym ARP skieruje sprawę Komisji Nadzoru Finansowego.

ARP S.A. informuje, że wszystkie zarzuty zawarte w raporcie giełdowym opublikowanym 11 kwietnia 2017 roku przez Zarząd Mediatel S.A. są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd uczestników rynku. Naruszają również przepisy dotyczące publikacji informacji poufnych i w związku z tym ARP skieruje sprawę Komisji Nadzoru Finansowego.

Całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność całej GK Hawe i uszczuplenie jej majątku powodujące utratę zdolności restrukturyzacyjnej ponoszą członkowie władz GK Hawe.

ARP S.A. wspólnie z innymi wierzycielami, zarówno prywatnymi jak i publicznymi, podejmuje działania, które umożliwią niezwłoczne odzyskanie środków pieniężnych przez wierzycieli i zapewnią dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym utrzymanie zatrudnienia osób w nim pracujących.

ARP S.A. negatywnie ocenia zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Mediatel S.A. i proponowany w nim przez zarząd porządek obrad. Zarząd Mediatel S.A. już w grudniu 2015 roku podjął  próbę wyprowadzenia głównego aktywa GK Hawe w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zablokowania  prowadzonych egzekucji. Spowodowało to wszczęcie śledztwa przez prokuraturę oraz doprowadziło do zerwania negocjacji z wierzycielami, którzy byli gotowi restrukturyzować Grupę Hawe.

Ponadto warto podkreślić, że uprawnienia do wykonywania głosu z akcji Mediatel S.A. przysługują Zarządcy Hawe S.A, a nie zarządowi Hawe S.A., który decyzją sądu został odsunięty od zarządzania. ARP S.A. zakładając możliwość podejmowania działań na niekorzyść spółki przez Zarząd Hawe S.A. i mając świadomość kwestionowania uprawnień korporacyjnych zarządcy – W. Makucia przez Zarząd Hawe S.A. już w październiku 2016 r. wystąpiła do sądu upadłościowego o określenie zakresu jego uprawnień. Z treści uzasadnienia wydanego w składzie trzech sędziów sądu upadłościowego jednoznacznie wynika, że to zarządca Hawe S.A. - W. Makuć wykonuje prawo głosu na walnym zgromadzeniu Mediatel S.A.

ARP S.A. ufa, że zarówno zarządca, jak i odpowiednie sądy dopilnują, że prawo to będzie wykonywane w sposób, który uniemożliwi pokrzywdzenie zarówno akcjonariuszy Hawe S.A. jak i wierzycieli GK Hawe