ARP: Przewozy Regionalne to przykład udanej restrukturyzacji

Data dodania: 2016-09-28
Przewozy Regionalne, spółka, której większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała 28 września br. na Stadionie Narodowym w Warszawie umowę z konsorcjum banków: BGK (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju), PKO BP i BZ WBK na kwotę 629 mln złotych.

Przewozy Regionalne, spółka, której większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała 28 września br. na Stadionie Narodowym w Warszawie umowę z konsorcjum banków: BGK (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju), PKO BP i BZ WBK na kwotę 629 mln złotych.

Środki te zostaną przeznaczone na zmodernizowanie taboru i zakup nowych pojazdów szynowych. Dzięki temu znacząco wzrośnie jakość świadczonych usług dla pasażerów. Zamówienia na dostawy nowego taboru, ale również na modernizację wagonów będących już w eksploatacji są też szansą dla rozwoju całej branży. Planowana jest m.in. modernizacja 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka zakupi również 10 nowych pociągów: 7 składów elektrycznych i 3 autobusy szynowe. To oznacza, że polski przewoźnik rozpoczyna realizację największego w historii firmy programu unowocześnienia taboru.

–  Mamy satysfakcję, że Przewozy Regionalne wróciły na właściwe tory z nową energią, gotowe na zwiększenie jakości usług – podkreślił Marcin Chludziński prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. – Spółka osiągnęła w tym roku dodatni wynik finansowy we wszystkich obszarach działalności. Dobrze prowadzony proces restrukturyzacji pozwolił na trwałe obniżenie kosztów funkcjonowania spółki oraz zwiększenie przychodów – dodał.