ARP przejmuje kontrolę nad Rafametem

Data dodania: 2021-10-15

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wezwała do sprzedaży 2.276.487 akcji Rafametu S.A, stanowiących ok. 52,71 proc. w kapitale zakładowym. Na dzień ogłoszenia wezwania, ARP posiada 2.042.214 akcji Rafametu, stanowiących około 47,29 proc. ogólnej liczby akcji. Nabycie akcji ma być długoterminową inwestycją w spółkę, która przysłuży się jej rozwojowi.

Uzyskanie pozycji dominującej wobec spółki wpłynie pozytywnie na jej rozwój i może pozytywnie przyczynić się do budowy wartości spółki.

- Jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, ARP daje gwarancję i bezpieczeństwo dla przyszłego rozwoju Rafametu i umacnianiu jego pozycji na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. ARP nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym ani podejmować żadnych działań do tego celu zmierzających – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Grupa Kapitałowa Rafamet składa się z podmiotu dominującego Rafamet S.A., Odlewni Rafamet Sp. z o.o. oraz dwóch spółek zależnych. Spółka specjalizuje się w produkcji obrabiarek specjalnych służących do obróbki kolejowych zestawów kołowych oraz jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.

- Pozytywnie zakończone negocjacje pozwolą ustabilizować strukturę właścicielską spółki co przełoży się na rozwój i zaistnienie na nowych rynkach. Choć już dziś Rafamet należy w tej branży do liderów na rynku globalnym, eksportując obrabiarki oraz odlewy żeliwne i sferoidalne między innymi do klientów z Chin, Malezji, Singapuru, Indonezji, Indii, Izraela, Turcji, Azerbejdżanu, Niemiec, Francji, Belgii, Czech, Norwegii, Włoch czy Peru – mówi Mateusz Berger, wiceprezes ARP S.A.

ARP dostrzega duży potencjał rozwoju dotychczasowej działalności spółki, jak również rozszerzenia działalności na nowe obszary.

- Rozszerzenie przedmiotu działalności spółki wymagać będzie wzmocnienia zarówno na polu finansowym jak i zarządczym. ARP pracuje nad modelem optymalnego finansowania dalszego rozwoju spółki. Rozważane jest m.in. pozyskanie kapitału na GPW w ramach Secondary Public Offering - informuje Paweł Sułecki, menedżer inwestycyjny w ARP S.A.

Początki firmy sięgają połowy XIX w., kiedy powstała mała odlewnia żeliwa, w której odlewano tuleje do osi wozów i furmanek. Z czasem fabryka rozszerzyła swoją działalność produkując również inne wyroby dla kolejnictwa, w szczególności obrabiarki, które obecnie stanowią kluczowy element działalności.

W 1992 r. Spółka została przekształcona z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Od 2007 r. Spółka jest notowana na GPW.

Przez cały okres działalności Spółka wyprodukowała i sprzedała ponad 5 300 sztuk obrabiarek dla kolejnictwa oraz ponad 700 sztuk innych wielkogabarytowych obrabiarek specjalnych dla odbiorców z ponad 80 krajów, a udział eksportu w całkowitej sprzedaży ogółem wynosi ok. 70-80%.

Fabryka Obrabiarek Rafamet S.A. z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Spółka realizuje także zamówienia na jednostkowe i wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym oraz hutniczym.