ARP: priorytetem innowacyjność

Data dodania: 2016-01-27
- W 2015 roku ARP S.A. przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach. Chcemy, aby środki na ten cel były w kolejnych latach coraz większe - powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego w Warszawie.

- W 2015 roku ARP S.A. przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach. Chcemy, aby środki na ten cel były w kolejnych latach coraz większe - powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego w Warszawie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zidentyfikowała bariery w realizacji projektów innowacyjnych
i rozpoczęła wdrażanie instrumentów, które pomogą je usunąć. – Poprzez Ekosystem ARP, planujemy wspierać kompleksowy plan rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki zaproponowany przez rząd – powiedział wiceprezes Szaniawski. - Szczególnie ważne jest efektywne wykorzystanie takich instrumentów jak Platforma Transferu Technologii i fundusz ARP Venture – dodał.

Zdaniem wiceprezesa Szaniawskiego jedną z barier rozwoju innowacyjności w Polsce jest brak środków na tzw. drugą rundę finansowania, czyli po zakończeniu badań, a w momencie wprowadzania produktu na rynek. – Tutaj bardzo ważną role spełnia ARP Venture. Fundusz w przeciągu roku działalności przeanalizował ponad 200 projektów, zrealizował 5 transakcji na kwotę 60,39 mln oraz objął status obserwatora w 4 spółkach – wymienił wiceprezes Szaniawski.– To bardzo dobry wynik, pokazujący, że fundusz z udziałem środków Skarbu Państwa może działać szybko, elastycznie i co najważniejsze skutecznie – dodał.

Kolejna bariera rozwoju innowacyjności dotyczy braku komunikacji nauki z przemysłem, ale także pomiędzy przedsiębiorstwami. Podmioty funkcjonujące na rynku, nie potrafią komunikować wzajemnych potrzeb i możliwości. - ARP chce temu zaradzić rozwijając Platformę Transferu Technologii, jako systemu zapewniającego pomoc w animacji transakcji opartych o transfer technologii, zarówno z nauki do przemysłu, jak i pomiędzy firmami. Szczególnie istotna jest dla nas komunikacja potrzeb dużych przedsiębiorstw do małych i średnich – podkreślił wiceprezes ARP S.A. – PTT to obecnie ponad 700 zgłoszonych technologii i bardzo dużo współpracujących podmiotów, w tym największe spółki Skarbu Państwa – dodał.

Zdaniem wiceprezesa Szaniawskiego należy także w pełni wykorzystać potencjał projektów zrealizowanych dzięki funduszom unijnym z perspektywy 2007-2013. – W ramach poprzedniej perspektywy finansowej powstało wiele projektów, które należałoby obecnie włączyć w cały system wsparcia innowacyjności. Tak, aby planując obecnie wydatki na innowacyjność nie dublować istniejących inicjatyw – powiedział wiceprezes ARP.