ARP pożyczyła 28 mln zł spółce Takt

Data dodania: 2015-01-09
28,6 mln zł przeznaczyła Agencja Rozwoju Przemysłu na wsparcie procesu restrukturyzacji spółki Takt, jednego z największych producentów płyt CD i DVD w Polsce. Na pożyczkę zgodziła się Komisja Europejska. Udzielona przez ARP pożyczka pozwoli firmie Takt spłacić zadłużenie oraz wdrożyć program naprawczy. Obejmie on trzy obszary: restrukturyzację finansową, zmiany w zakresie produkcji i zatrudnienia oraz zmiany w polityce handlowej i marketingowej firmy. ARP oceniła, że przygotowany plan naprawczy umożliwi spółce odzyskanie rentowności, poprawienie jej konkurencyjności oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia biznesowego tj. kurczenia się rynku płyt CD i DVD. Takt zamierza zrealizować program do końca 2015 r.

28,6 mln zł przeznaczyła Agencja Rozwoju Przemysłu na wsparcie procesu restrukturyzacji spółki Takt, jednego z największych producentów płyt CD i DVD w Polsce. Na pożyczkę zgodziła się Komisja Europejska.

Udzielona przez ARP pożyczka pozwoli firmie Takt spłacić zadłużenie oraz wdrożyć program naprawczy. Obejmie on trzy obszary: restrukturyzację finansową, zmiany w zakresie produkcji i zatrudnienia oraz zmiany w polityce handlowej i marketingowej firmy. ARP oceniła, że przygotowany plan naprawczy umożliwi spółce odzyskanie rentowności, poprawienie jej konkurencyjności oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia biznesowego tj. kurczenia się rynku płyt CD i DVD. Takt zamierza zrealizować program do końca 2015 r.

Pożyczka ARP jest traktowana jako pomoc publiczna, była więc objęta obowiązkiem notyfikacji przez Komisję Europejską. Ta zaaprobowała ją w maju 2014 r. Pozytywną opinię wydał również UOKiK.
Aktualnie w portfelu pożyczek ARP, wynoszącym ok. 1,4 mld złotych pomoc publiczna stanowi ok. 15%. Do 2020 roku na finansowanie procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych dla przedsiębiorstw ARP planuje wydać 1,8 mld zł.

Takt to jeden z największych producentów płyt CD i DVD z polskim kapitałem. Firma zajmuje czwarte miejsce w Europie i pierwsze w Polsce jeśli chodzi o produkcję płyt CD.