ARP powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa

Data dodania: 2015-04-22
- Aby zmniejszyć obawy przed ryzykiem, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość otrzymania wsparcia na każdym etapie wdrażania innowacyjnych projektów. Można tego dokonać poprzez współpracę funduszy zalążkowych, badawczo-rozwojowych oraz venture capital. W ten sposób stworzymy efektywną i przejrzystą ścieżką finansowania – powiedział Piotr Krzyżewski, prezes ARP Venture, spółki z Grupy ARP S.A. podczas panelu „Ryzyko w innowacjach". Spotkanie odbyło się 22 kwietnia br. w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Aby zmniejszyć obawy przed ryzykiem, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość otrzymania wsparcia na każdym etapie wdrażania innowacyjnych projektów. Można tego dokonać poprzez współpracę funduszy zalążkowych, badawczo-rozwojowych oraz venture capital. W ten sposób stworzymy efektywną i przejrzystą ścieżką finansowania – powiedział Piotr Krzyżewski, prezes ARP Venture, spółki z Grupy ARP S.A. podczas panelu „Ryzyko w innowacjach". Spotkanie odbyło się 22 kwietnia br. w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podkreślił, że fundusze venture capital są szansą na komercjalizację nowatorskich pomysłów obarczonych ryzykiem.  W Polsce funkcjonuje dużo funduszy zalążkowych, które powstały głownie dzięki środkom unijnym. – Brakuje natomiast finansowania ze strony funduszy na poziomie komercjalizacji projektu. Wtedy potrzebne są większe środki, a ryzyko rośnie. Niestety na tym etapie, fundusze obawiają się strat i inwestują mniej chętnie, często oczekując wielu zabezpieczeń – powiedział prezes Krzyżewski. - Bariery występują także po stronie przedsiębiorców, którzy traktują współpracę z funduszami, jako ryzyko utraty wpływu na firmę – dodał.

Przypomniał, że spółka ARP Venture została powołana w ramach Grupy ARP S.A., aby inwestować w innowacyjne i perspektywiczne projekty, rozwijane przez małe i średnie firmy. – Jesteśmy pierwszą na polskim rynku spółką z udziałem Skarbu Państwa inwestującą w projekty podwyższonego ryzyka – zaznaczył prezes ARP Venture.

Zdaniem prezesa Piotra Krzyżewskiego brak akceptacji ryzyka może być jednym z elementów utrudniających rozwój innowacyjności w Polsce. - Niepowodzenie w biznesie wciąż jest traktowane jako porażka, a powinno być odbierane, także jako źródło zdobywania doświadczenia. Powinniśmy tworzyć modę na zakładanie własnej działalności, a nie stygmatyzować osoby, którym się nie powiodło – dodał. 

Prezes Krzyżewski podkreślił, że strach przed ryzykiem, zarówno prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wdrażania innowacyjności, możemy zmniejszyć poprzez edukację przedsiębiorczości. - Już od szkoły podstawowej młodzi ludzie powinni być uczeni „ducha przedsiębiorczości", tak jak to odbywa się w Europie Zachodniej czy USA. - Dodatkowo powinny zostać zwiększone nakłady na szkolenia przedsiębiorców. Rozwiązaniem może być udostępnianie przedsiębiorcom darmowych konsultacji prawnych czy finansowych – podsumował.