ARP: podpisujemy porozumienie z uczelniami, bo przemysł potrzebuje wykwalifikowanych kadr

Data dodania: 2019-03-22

- To porozumienie to zapowiedź efektywnej współpracy nauki i szkolnictwa wyższego z sektorem gospodarczym. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. To jeden z priorytetów działań podejmowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. - Uważam, że inicjatywy takie jak ta, które za główny cel stawiają sobie zapewnienie przedsiębiorcom wykwalifikowanej kadry, i ułatwienie młodym ludziom podjęcia pierwszej pracy zawodowej są szczególnie wartościowe ‒ podkreślił Jarosław Gowin.

Na mocy porozumienia strony będą wspólnie określać potrzeby ARP S.A. i spółek z Grupy ARP w zakresie kierunków kształcenia w wyższych szkołach zawodowych. Umowa umożliwi kształcenie kadr na potrzeby spółek z grupy kapitałowej ARP S.A., a także na potrzeby podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

- W ARP od 2018 roku realizujemy program „Kadry dla przemysłu”. Celem  tej inicjatywy jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przy okazji korzystają też uczniowie, zdobywając niezbędne doświadczenie. Dotychczas współpracowaliśmy z technikami i szkołami zawodowymi, teraz otwieramy się na uczelnie wyższe, bo zapotrzebowanie na młodych, dobrze wykształconych ludzi cały czas rośnie. Podpisując umowę z KRePUZ wchodzimy  na nowy, wyższy poziom rozwoju kadr dla przemysłu. W ten sposób tworzymy silną gospodarkę, zdolną do konkurowania na rynkach globalnych – mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP.

ARP S.A. i KRePUZ będą wspierać działania prowadzone przez ARP S.A. w zakresie rozwoju innowacji w polskim przemyśle. Porozumienie przewiduje również wspólne organizowanie konkursów dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich. Bieżąca współpraca oraz wymiana informacji i doświadczeń odbywać się będzie w Radzie Gospodarczej przy Konferencji, w skład której wejdą przedstawiciele ARP S.A., KRePUZ i przedsiębiorców.

Celem „Kadr dla Przemysłu” jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji. Dotychczas program „Kadry dla Przemysłu” realizowany był poprzez uruchamianie programów stażowych, aranżowanie wizyt w zakładach pracy oraz wspieranie nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką), na poziomie techników i szkół zawodowych. Teraz program zostanie poszerzony o współpracę z uczelniami wyższymi.
- Z przyjemnością włączyliśmy się do tej inicjatywy. Jest ona dla nas szczególnie ważna, bo przybliża nas do odpowiedzi na pytanie czego i jak uczyć w tak dynamicznie zmieniających się czasach, jak sprawić, by młodzi wykształceni Polacy mieli takie same szanse jak ich europejscy rówieśnicy ‒ zaznaczył prof. dr hab. Witold Stankowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla się, że rozwój przemysłu wymagać będzie wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Umiejętności, kompetencje i kwalifikacje wymagane od pracowników będą stale wzrastać i będą dotyczyły wszystkich poziomów zatrudnienia. Kluczowym celem kształcenia zawodowego i jest zwiększenie jego skuteczności i efektywności oraz zharmonizowanie z rynkiem pracy. - Praktyczny model kształcenia w publicznych uczelniach zawodowych współgra z potrzebami rynku pracy. Jestem przekonany, że porozumienie z ARP pozwoli zwiększyć efektywność współpracy między sektorem przemysłu i naszą grupą uczelni – powiedział jeden z inicjatorów porozumienia, prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.      

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych to zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie publiczne uczelnie zawodowe, mające na celu współpracę tych uczelni, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kadry dla przemysłu to kolejny sektorowy program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wcześniej spółka uruchomiła program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” oraz konkurs akceleracyjny w ramach spółki ARP Games.