ARP podpisała umowę dotyczącą warunków restrukturyzacji PR

Data dodania: 2015-06-25
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Marszałkami Województw oraz Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. umowę wspólników. Jeśli wszystkie jej warunki zostaną spełnione, to jesienią ARP stanie się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała z Marszałkami Województw oraz Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. umowę wspólników. Jeśli wszystkie jej warunki zostaną spełnione, to jesienią ARP stanie się większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych.

- Podpisana umowa to szansa na restrukturyzację Przewozów Regionalnych. Jednak aby proces naprawy spółki przyniósł oczekiwane rezultaty potrzebna jest dobra współpraca i zaangażowanie wszystkich partnerów, a także konsekwentna realizacja założonego harmonogramu projektu – powiedział Marek Szczepański, wiceprezes ARP S.A.

Umowa określa szczegółowe warunki objęcia udziałów przez ARP. Są to m.in. przygotowanie przez Przewozy Regionalne planu restrukturyzacji spółki, otrzymanie przez ARP środków z budżetu na dokapitalizowanie spółki, a także wejście w życie zmiany ustawy o Funduszu Kolejowym przedłużającej jego funkcjonowanie do końca 2020 roku.

Po spełnieniu wszystkich warunków ARP obejmie większościowe udziały i dokapitalizuje PR kwotą co najmniej 770 mln zł. Środki te zostaną w większości przekazane na pokrycie przeterminowanych zobowiązań i umożliwią rozpoczęcie procesu restrukturyzacji PR.