ARP partnerem XXIV edycji Welconomy Forum

Data dodania: 2017-03-13
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński wziął udział w debacie „Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej” otwierającej Welconomy Forum w Toruniu. Podczas sesji inauguracyjnej gościem specjalnym był Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ARP jest partnerem wydarzenia.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Marcin Chludziński wziął udział w debacie „Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej” otwierającej Welconomy Forum w Toruniu. Podczas sesji inauguracyjnej gościem specjalnym był Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ARP jest partnerem wydarzenia.

Debatę pt. „Światowa gospodarka w obliczu zmian w Unii Europejskiej” moderował prof. dr hab. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, a także Premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997-2001 i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Oprócz Prezesa Chludzińskiego gośćmi debaty byli m.in. dr Marek Cywiński, Prezes Kapsch Telematics Services, Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny oraz Krzysztof Krystowski, Prezes PZL Świdnik.

– Dzięki sprawnym działaniom administracji rządowej Polska staje się państwem o coraz bardziej przejrzystym systemie podatkowym. Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce to często ich decyzja lokalizacyjna to nie tylko arbitraż podatkowy, ale również kwestia krótkiego łańcucha dostaw i powiązań logistycznych z rynkami, na które produkują. Taką sytuację obserwujemy np. w przemyśle automotive, gdzie powszechną praktyką jest lokowanie fabryk blisko miejsca powstania produktu ostatecznego powiedział Prezes ARP, Marcin Chludziński.

Paneliści koncertowali się ponadto na zmianach w światowej gospodarce, które są efektem obecnych przeobrażeń w ramach Unii Europejskiej. Poruszano także problematykę zwiększenia znaczenia firm lokalnych, wspólnej walki z uszczelnianiem systemu podatkowego czy ekonomiczne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

–  Na poziom konkurencyjności naszej gospodarki wpływ mają również zmiany podatkowe. W 2016 roku obniżono skalę podatku CIT z 19% do 15%, co było istotną zmianą dla wielu przedsiębiorców  dodał prezes Chludziński.

Podczas sesji tematycznych Welconomy Forum oprócz Prezesa Chludzińskiego Agencję Rozwoju Przemysłu reprezentował także Wiceprezes Andrzej Kensbok, który wziął udział w panelu dotyczącym wpływu Planu Junckera na polską gospodarkę.