ARP Partnerem Krajowej Ligi Innowacji

Data dodania: 2017-06-08
Od początku czerwca, z inicjatywy Instytutu Sobieskiego, zaczęła funkcjonować Krajowa Liga Innowacji. W swoich założeniach ma ona stać się klasyfikacją najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Partnerem projektu została Agencja Rozwoju Przemysłu.

Od początku czerwca, z inicjatywy Instytutu Sobieskiego, zaczęła funkcjonować Krajowa Liga Innowacji. W swoich założeniach ma ona stać się klasyfikacją najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. Partnerem projektu została Agencja Rozwoju Przemysłu.

Realizacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wzrost wydatków na innowacje w polskich firmach. Koncepcja Krajowej Ligi Innowacji, czyli monitorowania wydatków na innowacje, wpisuje się w Strategię poprzez rzetelną analizę, propagowanie inwestycji w innowacje oraz podwyższanie kultury innowacji w firmach. Oprócz Agencji Rozwoju Przemysłu partnerami przedsięwzięcia został PKO Bank Polski, Samsung Electronics Polska i Grupa LOTOS S.A. Honorowym patronatem projekt objęły również Ministerstwa Rozwoju i Energii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie dla innowacji to jeden ze strategicznych obszarów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Aktywnie włączamy się i reagujemy na wyzwania, jakie stawiają przed nami procesy zachodzące w światowej gospodarce. Stąd też przedmiotem naszych zainteresowań są nowoczesne branże, takie jak sektor kosmiczny czy gry wideo – mówi Rafał Pawełczyk, Dyrektor Zarządzający ds. korporacyjnych ARP S.A. – W ramach zaangażowania w branżę gier wideo w połowie zeszłego roku powołaliśmy spółkę ARP Games, która jest jednym z pierwszych akceleratorów na rynku i jedynym tak nastawionym branżowo. Widząc bardzo duży potencjał innowacyjny i biznesowy w sektorze technologii kosmicznych angażujemy się w nim m.in. poprzez programy stażowe, współpracę z uczelniami oraz wejścia kapitałowe. Nasze działania zostały dostrzeżone przez Ministerstwo Rozwoju i ujęte w znacznej części w Polskiej Strategii Kosmicznej – dodaje Pawełczyk .

Krajowa Liga Innowacji ma na celu wspierać polskie przedsiębiorstwa i promować krajowe rozwiązania w najnowszych technologiach i metodach zarządzania.

W głównej kategorii „Innowacyjne firmy” Instytut zajmie się analizą danych takich jak m.in.: nakłady B+R, zatrudnienie w obszarze B+R, liczba posiadanych patentów, liczba wspólnie realizowanych projektów B+R z instytucjami naukowymi, eksport zarówno do krajów EU, jak również w innych kierunkach. W ten sposób powstanie najważniejsza dla nas klasyfikacja w Lidze – mówi Krzysztof Duchnowski, dyrektor Instytutu Sobieskiego.

Poza główną kategorią Ligi, w kategoriach towarzyszących takich jak: innowacyjny produkt/usługa, Start-up oraz współpraca B+R, skalsyfikowane będą inne podmioty, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w głównej kategorii.

W międzynarodowych rankingach innowacyjności Polska wypada średnio, nawet na tle regionu. Z drugiej strony, każdego dnia widzimy, że mamy potencjał i wiele rodzimych firm wprowadza innowacyjne rozwiązania, które gwarantują im sukces – skomentował dr Marek Dietl z Instytutu Sobieskiego, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. – Sądzimy, że jest lepiej z innowacyjnością, niż to wynika z oficjalnych rankingów i wierzymy, że Krajowa Liga Innowacji pozwoli odsłonić właściwe dane związane z innowacyjnością polskich firm – dodaje dr Dietl.

Firmy stosujące innowacyjne rozwiązania mogą zgłaszać się do Ligi poprzez wypełnienie ankiet dostępnych na stronie www.ligainnowacji.pl. Zgłoszenia przyjmowane są niezależnie od wielkości czy wyników firmy – jedynym warunkiem jest stosowanie innowacji w biznesie. Wyniki projektu będą z upływem czasu publikowane na stronie Krajowej Ligi Innowacji.