ARP partnerem Akademii Piłkarskiej Stali Mielec

Data dodania: 2018-03-21
Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera działalność Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Inauguracja współpracy rozpoczęła się 21 marca wraz z otwarciem sezonu piłkarskiego. Głównym celem zaangażowania ARP jest wspieranie kształcenia w duchu sportowych zasad fair play oraz popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z regionu.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera działalność Akademii Piłkarskiej Stali Mielec. Inauguracja współpracy rozpoczęła się 21 marca wraz z otwarciem sezonu piłkarskiego. Głównym celem zaangażowania ARP jest wspieranie kształcenia w duchu sportowych zasad fair play oraz popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z regionu.

Tradycje Stali Mielec sięgają czasów powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który zapoczątkował dynamiczny rozwój miasta i regionu. Pomysłodawcom COP i twórcom piłkarskiego klubu towarzyszyły podobne wartości: dążenie do bycia coraz lepszym oraz dostrzeżenie i spożytkowanie lokalnego potencjału dla rozwoju. Te uniwersalne zasady były także fundamentem utworzonej przez ARP specjalnej strefy ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, która stała się pierwszym spadkobiercą idei COP. Działając biznesowo i odnosząc sukcesy angażujemy się na rzecz projektów, które są ważne dla społeczności lokalnych. Nie ma wątpliwości, że jest nim Akademia Piłkarska. To świetna inicjatywa FKS Stal Mielec, skierowana do najmłodszych mieszkańców Mielca i okolic. Wierzę, że nasze wsparcie dla Akademii zaprocentuje jeszcze większymi sukcesami mieleckiego sportu – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

SSE EURO-PARK MIELEC jest pierwszą polską specjalną strefą ekonomiczną powstałą w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki. Strefę budowano na bazie wielkiej fabryki lotniczej - lokalnej monokultury przemysłowej, dziedzicząc po upadłym molochu nie tylko wolne zasoby produkcyjne lecz również tradycje i kulturę przemysłową, a przede wszystkim lokalny kapitał ludzki.

ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi wspomnianą mielecką oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN z siedzibą w Tarnobrzegu. Od początku ich istnienia do końca 2017 roku spółka wydała w nich 770 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego niemal 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 20 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie ponad 65 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 500 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.