ARP otwiera się na wsparcie śląskich przedsiębiorstw

Data dodania: 2015-04-21
- Zwiększamy naszą aktywność na Śląsku, regionie tradycyjnie przemysłowym, ale zmieniającym swoje oblicze. Śląskim przedsiębiorcom oferujemy m.in. pożyczki na inwestycje, restrukturyzację i rozwój. Warunki ich przyznania są znacznie atrakcyjniejsze i bardziej elastyczne niż dotąd – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Marek Szczepański, podczas panelu „Finansowanie gospodarki" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Zwiększamy naszą aktywność na Śląsku, regionie tradycyjnie przemysłowym, ale zmieniającym swoje oblicze. Śląskim przedsiębiorcom oferujemy m.in. pożyczki na inwestycje, restrukturyzację i rozwój. Warunki ich przyznania są znacznie atrakcyjniejsze i bardziej elastyczne niż dotąd – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Marek Szczepański, podczas panelu „Finansowanie gospodarki" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 Spółka, aktywniej niż dotąd otwiera się na finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. ARP planuje przeznaczyć prawie 400 mln zł na pożyczki w 2015 roku, z czego część może być zagospodarowana na Śląsku. Do 2020 roku suma ta wyniesie 1,8 mld zł, z czego 1,6 mld zł na finansowanie typowo komercyjne, a 0,2 mld zł na finansowanie pomocowe. Jest to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach. Mogą one liczyć na finansowanie od kilku do kilkudziesięciu milionów.

- Chcemy, aby przedsiębiorcy wiedzieli, że mogą poszukiwać finansowania nie tylko w bankach, ale także w ARP. Nasza oferta często jest uzupełnieniem oferty bankowej. ARP angażuje się w branże uznawane za zbyt ryzykowne, pomaga też firmom przeżywającym przejściowe trudności finansowe. Atutem współpracy z ARP są proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o  finansowanie oraz indywidualne podejście do przedsiębiorcy. Nasi klienci od samego początku rozmawiają z analitykiem odpowiedzialnym za projekt, który doradza w zakresie strukturyzowania transakcji – podkreślił Marek Szczepański.

 Szczególną rolę w działaniach na rzecz aktywizacji śląskich przedsiębiorstw odgrywa Katowicki Oddział ARP. Informuje on firmy o możliwościach finansowania inwestycji, rozwoju a także restrukturyzacji. – Wkrótce będzie można zadzwonić pod specjalny numer telefonu lub osobiście udać się do Oddziału i porozmawiać o warunkach otrzymania pożyczki. Planowane są także spotkania informacyjne z przedsiębiorcami – powiedział wiceprezes Szczepański.

Przedsiębiorcy zainteresowani usługami finansowymi oferowanymi przez ARP będą mogli skorzystać z informacji zawartych na stronie internetowej Centrali ARP www.arp.pl, stronie internetowej Oddziału www.katowice.arp.pl/ oraz prowadzonym przez Oddział portalu www.polskirynekwegla.pl. Na stronach tych zostaną także zamieszczone wnioski o udzielenie pożyczek.

W marcu ARP rozpoczęła cykl spotkań z przedsiębiorcami pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje", aby pokazać jak zmieniła się Agencja i jaką ma ofertę dla biznesu. Kolejne spotkanie tego cyklu odbędzie się 22 kwietnia br. (środa) w Katowicach. Będzie to wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Podczas konferencji eksperci ARP opowiedzą o ofercie pożyczek dla dużych przedsiębiorstw. Omówiona zostanie również oferta dla innowacyjnych małych i średnich firm, przygotowana przez ARP Venture Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy poznają również funkcjonalność Platformy Transferu Technologii, która ruszy w maju. Będzie to unikalne na polskim rynku narzędzie, które połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. ARP za pośrednictwem Platformy będzie także dofinansowywać zakup licencji i praw do wykorzystania technologii.