ARP organizuje Kadry dla przemysłu

Data dodania: 2018-04-25
Według raportu Barometr zawodów 2018 jeszcze w tym roku zabraknie wykwalifikowanych pracowników w branżach motoryzacyjnej, budowlanej, czy logistycznej. Wynika to m.in. z niedostosowania kompetencji i doświadczenia kandydatów do oczekiwań pracodawców. W odpowiedzi na te wyzwania w ARP powstał program Kadry dla przemysłu, którego celem jest wsparcie rozwoju kierunków zawodowych istotnych na zmieniającym się rynku pracy. Podczas konferencji inauguracyjnej podpisano w tej sprawie pierwsze porozumienia między szkołami, a spółkami z Grupy ARP. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Suski oraz Szef Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki.

Według raportu Barometr zawodów 2018 jeszcze w tym roku zabraknie wykwalifikowanych pracowników w branżach motoryzacyjnej, budowlanej, czy logistycznej. Wynika to m.in. z niedostosowania kompetencji i doświadczenia kandydatów do oczekiwań pracodawców. W odpowiedzi na te wyzwania w ARP powstał program Kadry dla przemysłu, którego celem jest wsparcie rozwoju kierunków zawodowych istotnych na zmieniającym się rynku pracy. Podczas konferencji inauguracyjnej podpisano w tej sprawie pierwsze porozumienia między szkołami, a spółkami z Grupy ARP. W spotkaniu udział wziął Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Suski oraz Szef Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki.

Celem Kadr dla przemysłu jest stworzenie warunków do długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji (szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego). Pierwsze umowy podpisali dyrektorzy ośmiu szkół m.in. z Bydgoszczy, Radomia i Sochaczewa z zarządami ARP, LOT AMS, Warszawskich Zakładów Mechanicznych, Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii oraz Przewozów Regionalnych.

Na polskim rynku pracy coraz bardziej zauważamy niedobór ludzi ze specjalistycznymi umiejętnościami zawodowymi. W ARP diagnozując tę potrzebę i wychodząc jej naprzeciw postanowiliśmy zaangażować nasze spółki portfelowe, inwestując jednocześnie w rozwój kompetencji młodych ludzi. We współpracy ze szkołami zawodowymi i technicznymi cztery spółki z Grupy ARP rozpoczynają dziś pilotażowy program Kadry dla przemysłu. Program ten jest szansą dla firm przemysłowych na pozyskanie nowych wyspecjalizowanych kadr, które zapewnią ciągłość produkcji i realizację kontraktów w przyszłych latach. Z kolei uczniowie, oprócz dostępu do praktyk czy kursów kształcenia zawodowego, zyskują także perspektywę trwałego zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Jestem przekonany, że zachęci ich to do rozwijania umiejętności w kraju i przyczyni się do wypełnienia braków kadrowych w przemyśle – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zaangażowanie firm z Grupy ARP będzie polegać m.in. na uruchomieniu programów stażowych, aranżowaniu wizyt w zakładach pracy oraz wsparciu nauki w systemie dualnym (teoria w konfrontacji z praktyką). W ramach programu firmy i szkoły przygotują dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomoże im w podjęciu decyzji czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie będą mogli zapisać się do klas patronackich, opartych o program nauczania współtworzony z przyszłym pracodawcą. Wpłynie to bezpośrednio na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz zagwarantuje, że od pierwszego dnia zatrudnienia firma zyskuje pracownika z wiedzą i kompetencjami, jakich potrzebuje.

Dla nauczycieli z kolei przygotowano specjalny program lekcji otwartych, prowadzonych przez pracowników spółek biorących udział w projekcie. Ich celem jest  wspólne uczenie się w grupie osób bezpośrednio związanych z edukacją, przygotowujące do stopniowego odchodzenia od tradycyjnych podręczników w kierunku otwartych zasobów edukacyjnych. Dzięki temu nauczyciele zyskają wiedzę, która pozwoli im przygotować zajęcia lekcyjne pod kątem praktycznym.

Podczas konferencji otwierającej program przedstawiciele zarządów: ARP i spółek z Grupy ARP (LOT AMS, Warszawskich Zakładów Mechanicznych, Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii oraz Przewozów Regionalnych) podpisali porozumienia z:

  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka” w Warszawie
  • Zespołem Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie
  • Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego „Osiemdziesiątka” w Sochaczewie
  • Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie
  • Zespołem Szkół Mechanicznych w Mińsku Mazowieckim
  • Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy
  • Zespołem Szkół Samochodowych w Radomiu
  • Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 im. mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie

Pilotażowy program rozpoczął się wśród spółek z Grupy ARP, docelowo jednak planowane jest włączenie w projekt interesariuszy zewnętrznych. Kolejne umowy zostaną podpisane ze szkołami i spółkami z Wielkopolski w drugiej połowie maja br.

Kadry dla przemysłu to kolejny sektorowy program wsparcia stworzony w Agencji Rozwoju Przemysłu. Wcześniej spółka uruchomiła program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” oraz konkurs akceleracyjny w ramach spółki ARP Games.