ARP opublikowała katalog infrastruktury laboratoryjnej dla branży kosmicznej w Polsce

Data dodania: 2018-01-15
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. opublikowała „Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej w Polsce”. Katalog zawiera informacje o 25 podmiotach posiadających wyposażenie i stanowiska testowe, które mogą być wykorzystane zarówno przy pracach badawczo-rozwojowych, jak i produkcji urządzeń dla misji kosmicznych. Katalog przedstawia dane zarówno na temat firm działających w branży kosmicznej, jak i w branżach pokrewnych takich jak obronna i lotnicza.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. opublikowała „Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej w Polsce”. Katalog zawiera informacje o 25 podmiotach posiadających wyposażenie i stanowiska testowe, które mogą być wykorzystane zarówno przy pracach badawczo-rozwojowych, jak i produkcji urządzeń dla misji kosmicznych. Katalog przedstawia dane zarówno na temat firm działających w branży kosmicznej, jak i w branżach pokrewnych takich jak obronna i lotnicza.

Katalog zawiera informacje na temat infrastruktury podzielone na pięć głównych kategorii: (1) komory termiczno-próżniowe, (2) laboratoria EMC, (3) testy wibracyjne, (4) testy akustyczne i (5) wyposażenie specjalne. Opisana infrastruktura znajduje się zarówno w firmach, jak i podmiotach naukowych zainteresowanych jej komercyjnym udostępnieniem. Pierwsze cztery kategorie dotyczą wyposażenia potrzebnego do realizacji typowych testów urządzeń lotnych zgodnych z normami ECSS. W kategorii piątej znajduje się wyposażenie specjalne lub mające zastosowanie tylko w niektórych obszarach np. testy optyczne czy testy robotyczne (tzw. stoły powietrzne pozwalające symulować brak grawitacji w dwóch osiach).

Katalog zawiera krótki opis podmiotów, wraz z podstawowymi danymi technicznymi ich infrastruktury oraz danymi kontaktowymi i logistycznymi.

Katalog ma trzy główne cele – tłumaczy Michał Szaniawski, Wiceprezes Zarządu ARP S.A. – Pierwszy z nich to poprawienie widoczności krajowych podmiotów, mogących świadczyć usługi na rzecz branży kosmicznej. Drugi to poprawa dostępu do infrastruktury dla małych i średnich firm z branży, które poszukują jej na etapie składania ofert do ESA. Katalog dzięki aktualnym danym kontaktowym do osób odpowiedzialnych za infrastrukturę, pozwala na bezpośredni kontakt z jej opiekunem w celu ustalenia, czy istnieją możliwości jej użycia w projekcie. Pozwala to na oszczędność czasu i zwiększa szanse przygotowania wygrywającej oferty. Trzeci cel – długoterminowy - to inwentaryzacja infrastruktury mającej potencjał wykorzystania dla potrzeb branży kosmicznej w Polsce.  Pozwala to na ustalenie stanu bazowego, którego ocena będzie mogła być podstawą do decyzji na temat ewentualnej budowy centralnego ośrodka testowego dla branży.

Katalog ma strukturę otwartą – komentuje Mateusz Wolski z PIAP Space, przedstawiciel wykonawcy projektu – Planujemy kolejną aktualizację oraz wersję anglojęzyczną na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, dlatego zapraszam podmioty chcące umieścić swoją ofertę udostępnienia infrastruktury testowej dla branży do kontaktu z nami. Tymczasem oddajemy w Państwa ręce narzędzie, które ułatwi przygotowanie wygrywających ofert dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.