ARP o nowych perspektywach finansowania UE

Data dodania: 2015-09-29
- ARP ubiega się o pozyskanie 500 mln złotych z funduszy unijnych. Zamierzamy je wykorzystać na bezzwrotne finansowanie zakupu przez przedsiębiorców m.in. patentów, czy wiedzy technicznej, w ramach Platformy Transferu Technologii. Ponadto chcemy wspierać kapitałowo innowacyjne firmy poprzez fundusz venture – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu: „Nowa a stara perspektywa finansowa UE – doświadczenia i wyzwania". Spotkanie odbyło się w Łodzi, w ramach VIII Europejskiego Forum Gospodarczego.

- ARP ubiega się o pozyskanie 500 mln złotych z funduszy unijnych. Zamierzamy je wykorzystać na bezzwrotne finansowanie zakupu przez przedsiębiorców m.in. patentów, czy wiedzy technicznej, w ramach Platformy Transferu Technologii. Ponadto chcemy wspierać kapitałowo innowacyjne firmy poprzez fundusz venture – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu: „Nowa a stara perspektywa finansowa UE – doświadczenia i wyzwania". Spotkanie odbyło się w Łodzi, w ramach VIII Europejskiego Forum Gospodarczego.

Podczas panelu dyskutowano o doświadczeniach z wykorzystania funduszy unijnych i szansach, jakie dają środki z nowej perspektywy finansowej UE.

- Zgodnie z naszą strategią chcemy realizować model projektów innowacyjnych opartych o ekosystem ARP. Kluczowe w nim jest zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia doradczego i kapitałowego. Oferujemy bezpłatny dostęp do narzędzi ułatwiających komercjalizację wiedzy, jak Platforma Transferu Technologii. Zapewniamy również sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw finansowanie typu venture – powiedziała prezes Zielińska.

ARP S.A. wspiera innowacje wykorzystując nie tylko narzędzia własne, ale także współpracując z inwestorami w specjalnych strefach ekonomicznych, spółkami skarbu państwa oraz innymi instytucjami wspierającymi innowacyjność. – W ten sposób tworzymy tzw. ekosystem zewnętrzny.  Dobrym tego przykładem jest współpraca z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. Połączyliśmy nasze uzupełniające się oferty, aby przedsiębiorcy mogli liczyć na pomoc na każdym etapie cyklu życia projektu: od badań (wsparcie NCBiR) do jego wprowadzenia na rynek (wsparcie ARP S.A.) – powiedziała Patrycja Zielińska.

ARP Venture planuje także koinwestycje z inwestorami branżowymi w formule smart money -  Chcemy wykorzystać potencjał i wiedzę partnera zewnętrznego do sprawowania efektywnego nadzoru nad inwestycją dokonywaną wspólnie z ARP Venture. Pożądanym koinwestorem są spółki skarbu państwa oraz inwestorzy z SSE – podkreśliła Patrycja Zielińska.

Celem ARP S.A. jest wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu, co oznacza znaczący wzrost inwestycji w innowacje. Do 2020 roku ARP S.A. na wsparcie rozwoju innowacji planuje zainwestować około 1,3 mld zł,