ARP o innowacjach na Forum Zmieniamy Polski Przemysł

Data dodania: 2015-02-10
ARP była jednym z partnerów Forum Zmieniamy Polski Przemysł – ważnego wydarzenia gospodarczego w naszym kraju. W sesji pt. „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce" wzięła udział Patrycja Zielińska, Wiceprezes Zarządu ARP.

ARP była jednym z partnerów Forum Zmieniamy Polski Przemysł – ważnego wydarzenia gospodarczego w naszym kraju. W sesji pt. „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce" wzięła udział Patrycja Zielińska, Wiceprezes Zarządu ARP.

Jak skutecznie komercjalizować wyniki badań, jakie są przykłady dobrych praktyk w dziedzinie innowacji i jak dzielić inwestycyjno-innowacyjne ryzyko – między innymi tych tematów dotyczył panel, którego ARP była uczestnikiem.

W Polsce mamy naukowców ze świetnymi pomysłami. Aby w pełni wykorzystać ich innowacyjny potencjał, powinniśmy dobrze znać potrzeby przemysłu, tak aby skomercjalizować najlepsze projekty. Dlatego jedną z ról ARP jest łączenie przedstawicieli biznesu ze środowiskami naukowymi – powiedziała Patrycja Zielińska, Wiceprezes Zarządu ARP, informując w jaki sposób ARP wspiera rozwój innowacyjności. Dobrym przykładem jest spółka ARP Venture, która wykorzystuje potencjał przemysłu i nauki. Kierując się ideą „smart money" ARP oferuje wsparcie innowacyjnych projektów na każdym etapie ich rozwoju. 

Patrycja Zielińska odniosła się również do tego, jak ARP zamierza dzielić ryzyko inwestycyjne:

Zauważamy wyraźną lukę w finansowaniu innowacji w fazie drugiej – rozwojowej. Dlatego działamy właśnie w tym obszarze. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje w innowacje to przedsięwzięcia ryzykowne. Proponujemy m.in. model wsparcia z udziałem zarówno środków Funduszu VC jak i środków inwestora branżowego. To oznacza dywersyfikację źródeł finansowania danej inwestycji.

Tegoroczne Forum odbyło się 9 lutego w Warszawie i było poświęcone przyszłości przemysłu, rozważaniom na temat tempa wzrostu gospodarczego i perspektyw rozwoju na następne dziesięciolecia. Forum Zmieniamy Polski Przemysł organizuje redakcja miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł wraz z wydawcą, Grupą PTWP. Gośćmi co roku są najważniejsze postacie polskiej i europejskiej gospodarki – reprezentanci zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci gospodarczy.

W debacie „Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce" wzięli udział m.in. Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor NCBiR; Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP, Grzegorz Putynkowski – Wiceprezes Zarządu, Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA; Herbert Wirth – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź; Przemysław Ligenza – Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego; Piotr Voelkel – Założyciel Grupy Kapitałowej Vox i Stefan Dzienniak – Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.