ARP – nowe spojrzenie na wspieranie innowacyjności

Data dodania: 2014-10-23
Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności, fundusze europejskie, inwestycje typu venture i broker innowacji – to narzędzia, które posłużą ARP S.A. do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, m.in. o tym mówiła Aleksandra Magaczewska, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności, fundusze europejskie, inwestycje typu venture i broker innowacji – to narzędzia, które posłużą ARP S.A. do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, m.in. o tym mówiła Aleksandra Magaczewska, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

pkg 

ARP S.A. finalizuje prace nad nową strategią. Będzie ona oparta na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Spółka po raz pierwszy szerzej przedstawiła filar innowacji. Odbyło się to podczas panelu „ARP – nowe spojrzenie na wspieranie innowacyjności" w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku był poświęcony budowaniu współpracy między światem nauki i biznesu.

Wstępem do panelu była prezentacja. Prezes ARP S.A. podkreśliła, że myślenie o innowacji nie ogranicza się do badań i rozwoju nowych produktów, ale coraz częściej staje się sposobem patrzenia na całą organizację. Dlatego, aby z sukcesem wdrażać innowacje, ARP S.A. zmiany zaczyna od siebie.

Świat idzie do przodu. Agencja Rozwoju Przemysłu także. Musimy zasłużyć na naszą nazwę, a nie ma rozwoju przemysłu bez innowacji – podkreśliła Aleksandra Magaczewska, Prezes Zarządu ARP S.A. ARP, posiadając unikalny w skali kraju potencjał, tworzy ekosystem wsparcia, czyli innowacyjny model kreowania, pozyskania i transferu nowych technologii do przemysłu. Do tego niezbędne będą specjalne narzędzia. I my takie narzędzia budujemy.

Jesteśmy w trakcie tworzenia spółki typu venture. Zdajemy sobie z tego sprawę, że inwestycje tego typu są zawsze ryzykowne. Jednak pamiętajmy, że ryzyko jest wpisane w DNA innowacyjności – powiedziała Patrycja Zielińska, Wiceprezes Zarządu ARP S.A., która jest odpowiedzialna za rozwój narzędzi innowacji w spółce. Zauważamy wyraźną lukę w finansowaniu innowacji w fazie drugiej – rozwojowej. Dlatego będziemy działać właśnie w tym obszarze. Tutaj projekty są bardziej pewne i bezpieczne. Ryzyko zmniejszamy również poprzez zaangażowanie koinwestora branżowego.

Panel dyskusyjny był okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących rozwoju myśli innowacyjnej w Polsce. Paneliści zgodzili się, że polskie innowacje powstają w oderwaniu od potrzeb firm i dlatego nie mogą być zaadaptowane. Ich zdaniem, proponowany przez ARP ekosystem wsparcia jest świetną na nie odpowiedzią. Małym i średnim przedsiębiorstwom zapewni warunki do wdrożenia innowacji w przemyśle.

W dyskusji udział wzięli także: Anita Wesołowska (MIR), Leszek Grabarczyk (NCBiR), Maciej Grabski (współtwórca wp.pl), Przemysław Sienkiewicz (m.in. były szef Google na Europę Wschodnią), Arkadiusz Świerczewski (PKN Orlen S.A.).

ARP S.A. wkracza w nowe obszary działalności:

1. Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności – czyli sposób patrzenia na całą organizację przez pryzmat innowacyjności. Podstawowe cechy takiego modelu zarządzania to:

  • dynamika i elastyczność działania,
  • kreatywny i zaangażowany kapitał ludzki,
  • zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko w wewnętrznym modelu B+R, ale również na zewnątrz, poprzez środowiska innowacyjne.

2. Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa

ARP S.A. dotychczas skupiała się głównie na dużych przedsiębiorstwach, choć w przypadku specjalnych stref ekonomicznych oferta kierowana była również do MŚP.
Dziś ARP S.A. chce budować nowe formy współpracy z sektorem MŚP, który jest naturalnym obszarem powstawania innowacji. Duże przedsiębiorstwa to docelowy odbiorca oraz naturalny partner w ekspansji. W przyszłości ARP S.A. stanie się pewnego rodzaju platformą pomiędzy innowacyjnymi MŚP, a dużymi przedsiębiorstwami.

3. Fundusze Europejskie w ARP

ARP S.A. chce, aby w przyszłości innowacje w obrębie przemysłu były dostatecznie wspierane. Jeżeli pozyskamy środki unijne, to ekosystem ARP osiągnie odpowiednią skalę, która pozwoli efektywnie wdrożyć i rozwinąć innowacje. Oferta ARP S.A. to brakujący element przysłowiowej układanki w obszarze B+R. ARP S.A. tworzy komplementarne narzędzia, które będą dopełnieniem całego systemu.

4. Inwestycje typu Venture

ARP Venture to mechanizm inwestycyjny w formule „smart money", odpowiedzialny za inwestycje w innowacje w przemyśle po fazie B+R. Co ważne ARP Venture będzie wchodzić w koinwestycje z partnerem branżowym.

5. Open Innovation – Broker Innowacji ARP

Open Innovation to doskonały sposób na zwiększenie ilości wiedzy w gospodarce. Open Innovation w Polsce to zadanie dla całego rynku – trudne, ale jednocześnie szalenie atrakcyjne. Open Innovation to nowy model zagospodarowania oraz komercjalizacji tzw. rezerwy technologicznej, który pozwala na:

  • zagospodarowanie przez przemysł dotychczas niezagospodarowanej wiedzy, tzw. rezerwy technologicznej, w postaci patentów, technologii, licencji;
  • dual use – czyli ponowne wykorzystanie już istniejących technologii. Tu bardzo dobrym przykładem jest zagospodarowanie technologii z sektorów kosmicznego i obronnego na rzecz cywilnego rynku. Dobrym przykładem takiego zastosowania jest GPS i systemy lokalizacyjne w telefonach lub też zwykły rzep w ubraniach;
  • nakierowanie badań naukowych na realne potrzeby rynku.