ARP na XXVII Forum Ekonomicznym: Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Planu Morawieckiego

Data dodania: 2017-09-05
Idee mają konsekwencje, zwłaszcza w postaci realnych planów. Tak dzieje się w przypadku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest planem definiującym kierunki, ale także przekładającym się na projekty operacyjne poszczególnych instytucji. W  ARP staramy się ten potencjał wykorzystywać, m.in. poprzez projekty realizowane w  specjalnych strefach ekonomicznych, w których dostrzegamy kontynuację idei Centralnego Okręgu Przemysłowego – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w panelu „Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Planu Morawieckiego”, który odbył się pierwszego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Idee mają konsekwencje, zwłaszcza w postaci realnych planów. Tak dzieje się w przypadku Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest planem definiującym kierunki, ale także przekładającym się na projekty operacyjne poszczególnych instytucji. W  ARP staramy się ten potencjał wykorzystywać, m.in. poprzez projekty realizowane w  specjalnych strefach ekonomicznych, w których dostrzegamy kontynuację idei Centralnego Okręgu Przemysłowego – powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w panelu „Od Centralnego Okręgu Przemysłowego do Planu Morawieckiego”, który odbył się pierwszego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Gośćmi debaty organizowanej przez ARP S.A. wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich byli: Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Grzegorz Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli. Panel moderował Paweł Czuryło, zastępca redaktora naczelnego serwisu Interia.pl.

W trakcie debaty poruszone zostały m.in. kwestie zaangażowania państwa w wielkoskalowych projektach gospodarczych, wsparcia samorządów lokalnych, roli specjalnych stref ekonomicznych oraz realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W 2017 roku obchodzimy 80-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Głównym założeniem tego projektu było wsparcie potencjału ekonomicznego kraju. W zakładach produkujących w ramach COP-u zatrudnienie znalazło 107 tys. osób, z czego 91 tys. w przemyśle, 10 tys. w handlu i 6 tys. w rzemiośle. COP przeszedł do historii jako największy plan gospodarczy w dziejach Polski.

Idee wielkiego projektu, jakim był COP opracowane w latach 30-tych ubiegłego wieku przez Eugeniusza Kwiatkowskiego i braci Kosieradzkich, a następnie realizowane przez rząd II RP są nam szczególnie bliskie. Głównym celem ARP, tak jak w przypadku COP, jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki – podkreślał prezes Chludziński. – Można dziś mówić o budowaniu COP nowej generacji. Przykładem odpowiedniego ukierunkowania są specjalne strefy ekonomiczne – dodał prezes ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza dwiema, spośród czternastu, specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. W obu z nich do dziś działają przedsiębiorstwa, których tradycja sięga COP. Należą do nich m.in. PZL Mielec, Zakłady Metalowe Dezamet z Nowej Dęby, Firma Oponiarska Dębica czy Fabryka Broni Łucznik w Radomiu.

Od początku istnienia stref ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 750 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na 18,5 mld zł zainwestowanego kapitału i utworzenie ponad 60 tys. miejsc pracy. Obecnie teren inwestycyjny SSE zarządzanych przez ARP S.A. obejmuje 3 592 ha położonych w 55 podstrefach w 9 województwach.