ARP: Model otwartych innowacji sposobem na zwiększenie innowacyjności w Polsce

Data dodania: 2015-06-23
- Oprócz skutecznego wsparcia kapitałowego, musimy także położyć nacisk na budowę kultury innowacyjności w Polsce. Nie tylko za pomocą narzędzi jak np. Platforma Transferu Technologii, ale także poprzez zmianę myślenia przedsiębiorców, ludzi nauki, czy administracji. Otwartość, współpraca, dzielenie się wiedzą, podejmowanie ryzyka – te elementy musimy rozwijać, jeśli chcemy być innowacyjni – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu „Modele finansowania i prowadzenia projektów w obszarze innowacji oraz re-industrializacji przez spółki strategiczne". Spotkanie odbyło się w Sopocie podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego.

- Oprócz skutecznego wsparcia kapitałowego, musimy także położyć nacisk na budowę kultury innowacyjności w Polsce. Nie tylko za pomocą narzędzi jak np. Platforma Transferu Technologii, ale także poprzez zmianę myślenia przedsiębiorców, ludzi nauki, czy administracji. Otwartość, współpraca, dzielenie się wiedzą, podejmowanie ryzyka – te elementy musimy rozwijać, jeśli chcemy być innowacyjni – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas panelu „Modele finansowania i prowadzenia projektów w obszarze innowacji oraz re-industrializacji przez spółki strategiczne". Spotkanie odbyło się w Sopocie podczas Europejskiego Kongresu Ekonomicznego.

Zdaniem Patrycji Zielińskiej sposobem na zwiększenie innowacyjności w Polsce jest wdrożenie modelu otwartych innowacji, w którym ważna jest współpraca, wymiana pomysłów, zakup
i adaptacja gotowych rozwiązań.

Przypomniała, że w tym celu ARP S.A. stworzyła Platformę Transferu Technologii. Dzięki PTT transfer innowacji może odbywać się zarówno w otoczeniu czempionów i w oparciu o zdefiniowane przez nich potrzeby wobec swoich podwykonawców, dostawców do małych i średnich firm, ale także od MŚP do dużych przedsiębiorstw - małe i średnie dzięki swej elastyczności w działaniu są często w stanie szybciej znaleźć niszę na rynku i ją zagospodarować. PTT ułatwia tę współpracę poprzez usługi doradcze i pomoc finansową.

- PTT staje się centrum wiedzy o nowoczesnych technologiach dla polskiego przemysłu. Każdego dnia do PTT dołącza coraz więcej instytutów naukowych i przedsiębiorców. Obecnie mamy ponad 500 wpisów – zaznaczyła wiceprezes Zielińska. – Platformą zainteresowane są mikro, małe i średnie firmy, na narodowych czempionach kończąc. Współpracujemy już z PGZ i KGHM, a w dniu otwarcia PTT podpisaliśmy listy intencyjne z Lotosem, Eneą i PGE. Mam nadzieje, że zbudowana w ramach PTT sieć relacji z wieloma partnerami pozwoli także rozwinąć w Polsce kulturę innowacyjności, chęć współpracy i wymiany wiedzy – powiedziała wiceprezes.

Wiceprezes Zielińska przypomniała, że łącznikiem pomiędzy dużymi firmami skarbu państwa a przedsiębiorcami tworzącymi nowe technologie jest również ARP Venture.  – Jest to pierwsza na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa inwestującą w projekty podwyższonego ryzyka – podkreśliła wiceprezes. – Często duże firmy maja trudności z inwestowaniem w projekty innowacyjne realizowane np. przez MŚP. ARP Venture wypełnia tę lukę wspierając je w roli partnera branżowego inwestującego w projekt o dużym potencjale rozwoju. Dzięki temu ryzyko inwestycyjne się zmniejsza i rozkłada na więcej podmiotów – wyjaśniła wiceprezes Zielińska. 

ARP Venture jest ponadto uzupełnieniem systemu wsparcia innowacyjnych projektów po etapie badawczo – rozwojowym. - W Polsce funkcjonuje dużo funduszy zalążkowych. Teraz potrzeba nam finansowania na poziomie tzw. drugiej rundy na etapie rozwoju i ekspansji - to jest zadanie dla ARP Venture – wyjaśniła wiceprezes Zielińska.