ARP ma komplementarną ofertę finansowania rozwoju innowacji

Data dodania: 2015-10-08
- Powołaliśmy spółkę ARP Venture, stworzyliśmy Platformę Transferu Technologii. Współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa, NCBiR i innymi instytucjami. Wszystkie te mechanizmy funkcjonują w ramach Ekosystemu ARP wspierającego rozwój innowacji w polskim przemyśle - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas panelu „Źródła finansowania innowacji, badań i rozwoju 2014-2020". Spotkanie odbyło się w ramach VI Forum Rozwoju Mazowsza.

- Powołaliśmy spółkę ARP Venture, stworzyliśmy Platformę Transferu Technologii. Współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa, NCBiR i innymi instytucjami. Wszystkie te mechanizmy funkcjonują w ramach Ekosystemu ARP wspierającego rozwój innowacji w polskim przemyśle - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu podczas panelu „Źródła finansowania innowacji, badań i rozwoju 2014-2020". Spotkanie odbyło się w ramach VI Forum Rozwoju Mazowsza.

ARP S.A. aktywnie działa na rzecz rozwoju nowatorskich przedsięwzięć. Oferuje przedsiębiorstwom szeroki wachlarz narzędzi. – W maju uruchomiliśmy Platformę Transferu Technologii, czyliunikalne narzędzie do komercjalizacji innowacji. Platforma łączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań – podkreśliła Prezes Zielińska. Na PTT zarejestrowanych jest prawie 700 podmiotów, głównie z branż: elektromaszynowej, energetycznej i paliwowej, chemicznej oraz medycznej.

W ramach Platformy, ARP S.A. już wkrótce zapewni dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych. Firmy będą mogły się ubiegać o środki na zakup technologii (patenty, wiedzę techniczną, know-how) w formie licencji lub nabycia prawa własności. Technologie, zarówno krajowe jak i zagraniczne, będą mogły być nabywane od jednostek naukowych, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, wynalazców.

Wiceprezes Zielińska podkreśliła, że Platforma Transferu Technologii pozostaje w pełni komplementarna z ofertą ARP Venture – funduszu kapitałowego, który ARP S.A. powołała w listopadzie 2014 r. ARP Venture to pierwsza na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa inwestująca w projekty podwyższonego ryzyka. Oferuje ona środki finansowe w formie inwestycji kapitałowych lub finansowania dłużnego z przeznaczeniem na projekty innowacyjne realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Od momentu powstania ARP Venture przeanalizowało ponad 100 projektów i podpisało cztery umowy inwestycyjne na kwotę ponad 40 mln złotych.

ARP S.A. wspiera rozwój polskiego przemysłu wykorzystując nie tylko narzędzia własne, ale także współpracując z inwestorami w specjalnych strefach ekonomicznych, spółkami Skarbu Państwa oraz innymi instytucjami wspierającymi innowacyjność. W kwietniu br. została podpisana umowa z Narodowym Centrum Badan i Rozwoju. - Połączyliśmy nasze uzupełniające się oferty, aby przedsiębiorcy mogli liczyć na pomoc na każdym etapie cyklu życia projektu: od badań (wsparcie NCBiR) do jego wprowadzenia na rynek (wsparcie ARP S.A.) – powiedziała Prezes Zielińska.

ARP Venture planuje takżekoinwestycje z inwestorami branżowymi w formule smart money.Dzięki temu zostanie wykorzystanypotencjał i wiedza partnera zewnętrznego do sprawowania efektywnego nadzoru nad inwestycją dokonywaną wspólnie z ARP Venture. Pożądanym koinwestorem są Spółki Skarbu Państwa oraz inwestorzy z SSE.

Celem ARP S.A. jest wspieranie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie konkurencyjności i przyspieszenie rozwoju polskiego przemysłu, co oznacza znaczący wzrost inwestycji w innowacje. Do 2020 roku ARP S.A. na wsparcie rozwoju innowacji planuje zainwestować około 1,3 mld zł.

t=doCe�+��