ARP Leasing wspiera branżę osobowych przewozów autokarowych

Data dodania: 2021-03-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wdraża nowy instrument wsparcia polskich przedsiębiorców działających w branży osobowych przewozów autokarowych dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 8 marca b.r. spółka córka Agencji., ARP Leasing podpisała pierwszą umowę przystąpienia do programu pożyczkowego na spłatę rat leasingowych z Mercedes-Benz Leasing Polska. Na jej podstawie klientom Mercedes-Benz Leasing Polska zostanie zaoferowana pożyczka, która podtrzyma ich płynność finansową i zapewni terminową, comiesięczną obsługę ich aktualnej umowy leasingowej. Działanie to poszerza wsparcie ofertowane przez ARP S.A. firmom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wdraża nowy instrument wsparcia polskich przedsiębiorców działających w branży osobowych przewozów autokarowych dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 8 marca b.r. spółka córka Agencji., ARP Leasing podpisała pierwszą umowę przystąpienia do programu pożyczkowego na spłatę rat leasingowych z Mercedes-Benz Leasing Polska. Na jej podstawie klientom Mercedes-Benz Leasing Polska zostanie zaoferowana pożyczka, która podtrzyma ich płynność finansową i zapewni terminową, comiesięczną obsługę ich aktualnej umowy leasingowej. Działanie to poszerza wsparcie ofertowane przez ARP S.A. firmom w ramach Tarczy Antykryzysowej.

- Jeszcze pod koniec ubiegłego roku z udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, Inicjatywy Autokary 2020, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wybranych firm leasingowych działających w ramach Związku Polskiego Leasingu odbyło się w Kancelarii Prezydenta RP spotkanie oraz przeprowadzone zostały podczas niego rozmowy dotyczące szczegółów wypracowania dodatkowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie i utrzymanie przez przewoźników osobowego transportu autokarowego, floty do czasu wznowienia ruchu turystycznego. Ponadto, omówione zostały propozycje i możliwości implementacji poszczególnych elementów rozwiązań antykryzysowych w ramach oferowanego wsparcia. Podczas tego spotkania, przedstawiona została przez ARP i ARPL koncepcja zupełnie nowego instrumentu finansowego o charakterze pożyczki z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych przez Przedsiębiorców w komercyjnych towarzystwach i spółkach leasingowych. Zaprezentowana koncepcja została jeszcze na spotkaniu przyjęta pozytywnie zarówno przez środowisko branży autokarowej jak i leasingowej. Niezwłocznie zatem przystąpiliśmy do kolejnych etapów prac związanych z jej wdrożeniem. Dzisiejsza, pierwsza umowa z Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. otwiera nowe możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców działających w branży osobowych przewozów autokarowych dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 i w sposób efektywny poszerza aktualny katalog finansowych instrumentów wsparcia oferowanych przez nas w ramach Tarczy Antykryzysowejpodkreśla Paweł Kolczyński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

- Finansując inwestycje naszych klientów w środki transportu, stajemy się dla nich wieloletnim partnerem, który pomaga im nie tylko rozwijać działalność w czasach dobrej koniunktury, ale także stara się wspierać ich w trudniejszych momentach, jak choćby w sytuacji, jaką mamy obecnie. Przedłużające się ograniczenia w transporcie towarowym i przewozach pasażerskich związane z trwającą pandemią są dużym wyzwaniem dla wielu naszych klientów z branży transportowej i autokarowej. Jako świadomy i odpowiedzialny partner, w odpowiedzi na zgłaszane do nas przez klientów potrzeby podejmujemy różne działania, które mają na celu wsparcie płynności finansowej klientów i umożliwienie im przetrwania tego trudnego czasu. Już wcześniej oferowaliśmy m.in. takie udogodnienia jak prolongata płatności, czy restrukturyzacja umowy. Porozumienie zawarte z ARP Leasing pozwala nam istotnie rozszerzyć katalog naszych działań w tym zakresie i wprowadzić dodatkowe, długoterminowe udogodnienia dla przedsiębiorców, takie jak możliwość korzystnego refinansowania zawartych umów leasingowych w ramach Tarczy Antykryzysowej - mówi Wojciech Bernacki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

- Dla nas największą satysfakcją z dzisiejszego wdrożenia instrumentu pożyczkowego dla Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. jest umowne potwierdzenie trafności naszej innowacyjnej koncepcji oraz jej znaczenia i odpowiedzi na potrzeby obu stron, zarówno leasingobiorców jak i ich leasingodawcy. Nasz instrument podtrzymuje płynność przedsiębiorcy, zapewnia terminową obsługę jego aktualnej umowy leasingowej (tym samym utrzymanie wysokiego ratingu w firmie leasingowej czy banku, co jest ważne dla Przedsiębiorcy z punktu widzenia jego przyszłej oceny w każdej instytucji finansowej); nie posiada praktycznie ograniczeń w zakresie wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej księgowości czy waluty pierwotnej umowy leasingowej. W firmie leasingowej zaś, nadal pozostają relacje z klientem oraz środek transportu, co wraz z terminowością spłat rat leasingowych przez nas, stanowi pozytywny wpływ na jakość jej portfela i jego koszty – zaznacza Wojciech Miedziński, Prezes Zarządu ARP Leasing Sp. z o.o., Grupa ARP S.A.