ARP łączy siły z RAFAKO. Spółki razem wystartowały w konkursie NCBiR.

Data dodania: 2019-08-26
ARP S.A., RAFAKO S.A. oraz RAFAKO Ebus Sp. z o.o. wystartowały w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Dzięki utworzeniu konsorcjum spółki mają większą szansę na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu NCBiR.

ARP S.A., RAFAKO S.A. oraz RAFAKO Ebus Sp. z o.o. wystartowały w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na opracowanie i dostawę innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Dzięki utworzeniu konsorcjum spółki mają większą szansę na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu konkursu NCBiR.

Współpraca zakłada udoskonalenie i rozszerzenie skali prowadzonych prac projektowych w celu stworzenia innowacyjnego autobusu elektrycznego do transportu zbiorowego oraz dzieci i młodzieży. RAFAKO opracowało w ostatnich miesiącach prototyp autobusu o długości 8,5 metra, który jest obecnie homologowany. Pozyskanie środków z NCBiR pozwoli na rozszerzenie prac i stworzenie prototypów dłuższych pojazdów: 10, 12- i 18 metrowych.

- W prowadzonym przez NCBiR Programie E-bus udział zadeklarowały 62 samorządy, które zamierzają zakupić prawie 800 autobusów elektrycznych do 2020 roku oraz 1500 do 2023. Liczby pokazują, że rynek autobusów elektrycznych staje się coraz bardziej dojrzały i w najbliższych latach będzie wyraźnie rósł. Warto ten trend wykorzystać. Między innymi dlatego zaangażowaliśmy się we wspólny projekt opracowania, a następnie produkcji e-busa. Liczymy na to, że połączenie sił RAFAKO i ARP  pozwoli na zdobycie przewag konkurencyjnych polskiego przemysłu w dziedzinie elektromobilności i przyczyni się do przyspieszenia upowszechnienia bezemisyjnego transportu zbiorowego – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Spółka RAFAKO ma udokumentowane sukcesy w dotychczasowych pracach projektowych. Posiada  specjalistyczny zespół inżynieryjny, który będzie kontynuował prace projektowe po wykorzystaniu środków pozyskanych przez konsorcjum z NCBiR.

- Udział w przetargu NCBR jest dla nas zwieńczeniem prac, które prowadziliśmy nad naszym autorskim projektem autobusu elektrycznego przez ostatnie trzy lata. Chcemy w nim wykorzystać ogromne doświadczenie naszych inżynierów oraz innowacyjne i odważne rozwiązania wypracowane przez nasz zespół. Wierzymy w szybki rozwój elektromobilności w Polsce, szczególnie w wydaniu transportu publicznego i cieszymy się, że nasze dalsze prace będziemy mogli kontynuować z tak silnym i wspierającym polską myśl technologiczną partnerem, jakim jest ARP S.A. Współpracując razem możemy osiągnąć znacznie więcej – powiedział Jarosław Dusiło, wiceprezes RAFAKO S.A.

Konsorcjum założone przez ARP S.A., RAFAKO S.A. i RAFAKO Ebus Sp. z o.o. bierze udział w konkursie w ramach programu „Bezemisyjny Transport Publiczny”. Zgodnie z przyjętą koncepcją program został podzielony na dwie części: część badawczą, której celem jest opracowanie prototypów pojazdów oraz część wdrożeniową.

Jednym z ważnych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wsparcie programu elektromobilności, między innymi poprzez projektowanie i produkcję polskich pojazdów elektrycznych. ARP S.A. jako spółka w bezpośrednim nadzorze Prezesa Rady Ministrów włącza się w projekt. Docelowo założeniem jest masowa produkcja polskiego autobusu elektrycznego oraz wymiana obecnie użytkowanego przez gminy i jednostki samorządowe, przestarzałego taboru wykorzystywanego do przewozu młodzieży. Istotnym aspektem przedsięwzięcia jest również wykorzystanie w przyszłości potencjału polskich zakładów produkcyjnych oraz doświadczonej kadry pracowniczej oraz stworzenie nowych miejsc pracy.