ARP kupiła Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Data dodania: 2016-01-29
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., kupiła od Syndyka majątek składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Oznacza to kontynuację działalności jednej z najważniejszych firm w regionie świętokrzyskim.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., kupiła od Syndyka majątek składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Oznacza to kontynuację działalności jednej z najważniejszych firm w regionie świętokrzyskim.

- Jednym z zadań Ministra Skarbu Państwa jest dbanie o to, by prywatyzacja gwarantowała stabilny rozwój firm. Sprzedane w 2011 r. kieleckie kopalnie  są przykładem niestarannego zabezpieczenia interesów prywatyzowanej firmy i jej pracowników. Ważny dostawca kruszyw na budowy dróg, przedsiębiorstwo o długoletniej historii i ceniony pracodawca mógł zniknąć z gospodarczej mapy Polski. Dziś odwracamy złe decyzje podjęte przez poprzedni rząd. Dzięki inwestycji nadzorowanej przeze mnie Agencji Rozwoju Przemysłu, Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych będą rozwijać się i dawać miejsca pracy – powiedział Dawid Jackiewicz, Minister Skarbu Państwa.

Formalnym nabywcą jest należąca do ARP SA spółka celowa – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Finalizując transakcję ARP S.A. zagwarantowała zachowanie integralności nabytego majątku KKSM oraz poniesienie nakładów na niezbędne inwestycje i kapitał obrotowy wymagany do restrukturyzacji, kontynuacji działalności i rozwoju przedsiębiorstwa.

ARP S.A. traktuje nabycie KKSM jako inwestycję długoterminową. Zakup majątku KKSM poprzedziły analizy biznesowe, które wskazują na duży potencjał rozwoju spółki.

- Wierzymy, że poprzez racjonalne działania i optymalizację działalności operacyjnej spółka odzyska stabilność finansową, a w przyszłości będzie rozwijać się i ponownie przynosić zyski – powiedział Marcin Chludziński, Prezes  Zarządu ARP S.A.

Obecnie KKSM zatrudnia ok. 270 osób i prowadzi wydobycie w kopalniach: Jaźwica (49% przychodów ze sprzedaży produktów), Laskowa (26%), Winna (22%) oraz Nieświn (3%). Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach nadal zajmować się będą głównie produkcją kruszyw naturalnych. Mają one zastosowanie w budownictwie drogowym i kolejowym, przy produkcji kostki brukowej a także betonu towarowego oraz w budownictwie kubaturowym.