ARP: Konkurs stażowy rozstrzygnięty!

Data dodania: 2016-11-03
Ośmiu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w najważniejszych w Polsce firmach specjalizujących się w technologiach kosmicznych. Pierwsza edycja programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” to efekt współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiej branży kosmicznej na wykwalifikowaną kadrę inżynierską i wpisuje się w założenia Polskiej Strategii Kosmicznej.

Ośmiu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w najważniejszych w Polsce firmach specjalizujących się w technologiach kosmicznych. Pierwsza edycja programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” to efekt współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiej branży kosmicznej na wykwalifikowaną kadrę inżynierską i wpisuje się w założenia Polskiej Strategii Kosmicznej.

Według opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Polskiej Strategii Kosmicznej, ogłoszonej 12 września br. do 2030 roku, obroty rodzimych firm sektora kosmicznego mają wynosić co najmniej 3 proc. ogólnych obrotów tej branży w Europie. Wdrożenie Strategii ma umożliwić m.in. wykorzystywanie danych satelitarnych w pracy administracji publicznej przy planowaniu przestrzennym, monitoringu jakości powietrza i wód czy ochronie granic.

Jednym z celów Strategii jest także budowa kadr sektora kosmicznego. Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki podkreśla szczególne miejsce, jakie w Polskiej Strategii Kosmicznej zajmuje kształcenie kadry inżynierskiej oraz zapewnienie możliwości rozwoju młodym badaczom, którzy chcą realizować swoją pasję zawodową w Polsce.

- Do spełnienia ambitnych celów zapisanych w Polskiej Strategii Kosmicznej, konieczna jest praca w wielu obszarach, wśród których niezwykle ważne jest budowanie dobrze wykwalifikowanych kadr. Dlatego też wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęliśmy patronatem rozstrzygany dziś program stażowy. Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Wspieranie m.in. tej branży umożliwi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z okazji zakończenia naboru do pierwszej edycji konkursu „Rozwój kadr sektora kosmicznego

Do udziału w konkursie stażowym, zainicjowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego zgłosiło się 39 osób, spośród nich wybrano ośmiu zwycięzców, są to:

  1. Maciej Dziewiecki, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
  2. Adam Dąbrowski, absolwent  Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Technicznego Hamburg-Harburg,
  3. Denis Czuliński, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
  4. Jędrzej Górski, absolwent Politechniki Wrocławskiej,
  5. Przemysław Recha, absolwent Politechniki Śląskiej,
  6. Michał Łabęcki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej,
  7. Paweł Krzywda, absolwent Politechniki Śląskiej,
  8. Paweł Kozłowski, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej.

Laureaci konkursu odbędą sześciomiesięczne staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych. Będą to: Astronika, Blue Dot Solutions, Centrum Badań Kosmicznych, Hertz Systems, Ires Technologies, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego oraz SENER. Wynagrodzenie stażowe w 60 procentach pokryje ARP S.A., pozostałe 40 procent firma przyjmująca na staż. Miesięcznie to poziom 4-6 tys. złotych brutto.

- Mamy świadomość, że sektor technologii kosmicznych będzie miał coraz większy wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Dlatego w ARP koncentrujemy się na inwestycjach w branże przyszłości, bo to one przynoszą najwięcej zysków. Oprócz inwestycji kapitałowych, nasze wsparcie kierujemy do młodych naukowców i badaczy. W ten sposób chcemy umożliwić utalentowanym osobom zdobycie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce. Rozpoczynając pierwszy tego typu w Polsce program stażowy w branży technologii kosmicznych, liczymy na to, że będzie to dobra inwestycja – powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński.

Głównym założeniem staży jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego. Zainicjowany przez ARP S.A. program stażowy ma charakter merytoryczny, jego celem jest zdobycie doświadczenia oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

- Ważnym wyzwaniem dla polskich firm z branży technologii kosmicznych jest poprawa komunikacji biznesowej między nimi i podejmowanie działań promocyjnych, także w relacjach z administracją oraz w obszarze edukacji.Stąd pomysł, aby zainwestować w możliwości i potencjał młodych ludzi i wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego stworzyć ten program. Chcemy pokazać, że potrzebujemy takich absolwentów jak nasi dzisiejsi laureaci, a oni sami mają szansę kontynuować swoją pracę w tej innowacyjnej dziedzinie nie tylko za granicą, ale również w kraju – powiedział wiceprezes ARP S.A. Michał Szaniawski.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. mocno angażuje się w działania promocyjne i wsparcie sektora technologii kosmicznych w kraju. Patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronomicznemu Politechniki Warszawskiej, wspiera największy na świecie konkurs z zakresu technologii kosmicznych – Galileo Masters. ARP S.A. znalazła się również wśród 17 instytucji, które reprezentowały Polskę na Industry Space Days 2016 w Holandii.