ARP: kadry sektora kosmicznego dostaną wsparcie

Data dodania: 2017-08-29

Dwunastu stażystów rozpocznie wkrótce praktyki w najważniejszych w Polsce firmach specjalizujących się w technologiach kosmicznych. To rezultat zakończonej właśnie drugiej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanej przez ARP S.A. i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK). Partnerem strategicznym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Projekt realizowany jest pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program stażowy zainicjowany przez ARP cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do drugiej edycji zgłosiło się ponad 100 uczestników.

Przemysł kosmiczny jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż na świecie. W Polsce od momentu przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) krajowe firmy otrzymały z jej budżetu finansowanie w wysokości około 42 mln euro. Jeszcze 5 lat temu na portalu internetowym ESA było zarejestrowanych zaledwie ok. 50 polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach, obecnie jest ich już ponad 300. Wzmocnienie tej innowacyjnej branży jest priorytetem Polskiej Strategii Kosmicznej opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju, która zakłada m.in. wzrost konkurencyjności sektora, stworzenie dobrych warunków dla jego rozwoju, a także budowanie kadr. W te założenia wpisuje się konkurs organizowany przez ARP S.A. i ZPSK.

- Jak każda innowacyjna branża, przemysł kosmiczny potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Szczególnie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego staramy się tę lukę wypełnić, służy temu m.in. program doktoratów wdrożeniowych, czy specjalne projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cieszę się, że ta inicjatywa zyskuje szerokie wsparcie, a dzisiejsi laureaci już wkrótce będą mieli okazję poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach o praktyczne umiejętności - powiedział profesor Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad przygotowaniem Polskiej Strategii Kosmicznej, która ma powstać do końca 2017 roku.

Do drugiej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” zgłosiło się ponad 100 uczestników z całego kraju. Spośród nich wyłoniona została finałowa dwunastka, która od września rozpocznie praktyki w największych firmach z branży. Zwycięzcami są:

 1. Katarzyna Ciechowska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, staż w firmie Astronika Sp. z o.o.
 2. Bartosz Chaber, absolwent Politechniki Warszawskiej, staż w firmie Centrum Badań Kosmicznych PAN
 3. Hamed Gamal Hamed Ali Ahmed, absolwent Politechniki Warszawskiej, staż w firmie Blue Dot Solutions Sp. z o.o.
 4. Barbara Jucha, absolwentka Politechniki Śląskiej, staż w firmie SCNTPL Sp. z o.o.
 5. Filip Kotowski, absolwent Politechniki Poznańskiej, staż w firmie ITTI Sp. z o.o.
 6. Jakub Kraśniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej, staż w PIAP SPACE Sp. z o.o.
 7. Anna Mizerska, absolwentka Politechniki Warszawskiej, staż w GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.
 8. Małgorzata Siutkowska, absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, staż w Space Kinetics Sp. z o.o.
 9. Mariusz Smentoch, absolwent Politechniki Gdańskiej, staż w Space Forest Sp. z o.o.
 10. Szymon Wasilewski, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, staż w Creotech Instruments S.A.
 11. Rafał Wądłowski, absolwent Politechniki Warszawskiej, staż w Cloudferro Sp. z o.o.
 12. Marek Wiertel, absolwent Politechniki Warszawskie, staż w SENER Sp. z o.o.

Laureaci konkursu odbędą sześciomiesięczne staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych.

- W Polsce działa już ponad 300 instytucji, które z powodzeniem aplikują do międzynarodowych programów kosmicznych, ta liczba będzie rosnąć, biorąc pod uwagę wielość zastosowań, z jakimi wiążą się techniki satelitarne. Dowodem na to jest coraz większa liczba kontraktów, które napływają do nas z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale także sukcesy krajowych programów, takich jak np. „szybka ścieżka“ NCBiR. ARP włącza się w te aktywności, podejmując nie tylko działania promocyjne, ale również zapewniając finansowe wsparcie w postaci pożyczek dedykowanych dla sektora kosmicznego, czy programów stażowych. Liczymy na to, że będzie to dobra inwestycja dla całej gospodarki – powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński.

Celem staży jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego. Zainicjowany przez ARP S.A. program stażowy ma charakter merytoryczny, jego celem jest zdobycie doświadczenia oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

- Nasz program wspierania sektora technologii kosmicznych opiera się na trzech filarach: rozwoju kadr, wsparciu kapitałowym i promocji sektora kosmicznego. Każdy z tych elementów jest konieczny, żeby zapewnić odpowiednią dynamikę rozwoju branży, szczególnie, że mamy do czynienia z innowacyjną gałęzią przemysłu. W Polsce jest wielu ekspertów w tej dziedzinie i zdolnych ludzi, którym chcemy pokazać, że można rozwijać swoją karierę w kraju. Dowodem na to są efekty pilotażowego programu, aż 85% jego uczestników dostało propozycję pracy po zakończeniu stażu. Liczę, że laureaci dzisiejszej edycji pobiją ten rekord – mówi Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. mocno angażuje się w działania promocyjne i wsparcie sektora technologii kosmicznych w kraju. Patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronomicznemu Politechniki Warszawskiej, wspiera największy na świecie konkurs z zakresu technologii kosmicznych – Galileo Masters. ARP S.A. znalazła się również wśród 17 instytucji, które reprezentowały Polskę na Industry Space Days 2016 w Holandii. W czerwcu 2017 r. spółka zainicjowała Forum Satelitarne – największą konferencję poświęconą technikom satelitarnym i ich wykorzystaniu. Dodatkowo w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie firm sektora kosmicznego na produkty finansowe uwzględniające specyfikę branży ARP S.A. przygotowała dedykowaną linię pożyczkową. Jest to pożyczka dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych i współpracujących z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami (np. ESA, GSA, EDA, agencje narodowe, a także firmy PRIME).