ARP: inwestujemy w pociągi przyszłości

Data dodania: 2017-09-19
Spółki z Grupy ARP rozpoczynają współpracę, której celem jest wybudowanie pojazdu z podwójnym napędem spalinowo-elektrycznym. Dzięki porozumieniu pomiędzy Polskim Taborem Szynowym, Przewozami Regionalnymi i H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych już wkrótce na tory wyjedzie pierwszy w Polsce pojazd hybrydowy. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Spółki z Grupy ARP rozpoczynają współpracę, której celem jest wybudowanie pojazdu z podwójnym napędem spalinowo-elektrycznym. Dzięki porozumieniu pomiędzy Polskim Taborem Szynowym, Przewozami Regionalnymi i H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych już wkrótce na tory wyjedzie pierwszy w Polsce pojazd hybrydowy. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Głównymi założeniami podpisanego porozumienia jest m.in. opracowanie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej innowacyjnego, dwunapędowego spalinowo-elektrycznego pojazdu szynowego, budowa pierwszego tego typu pojazdu, a następnie przeprowadzenie jego eksploatacji próbnej. Założenia projektu wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której szczególne miejsce zajmuje zwiększenie poziomu inwestycji w przemysł kolejowy. Na rozwój przemysłu kolejowego przewidziano fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8,5 mld euro. Ministerstwo Rozwoju widzi również potencjał dla tej branży w związku z powstawaniem kolei aglomeracyjnych i wsparciem UE dla projektów taborowych.

- Wsparcie masowej produkcji taboru kolejowego jest niezbędne, by skuteczne konkurować na europejskich rynkach. W Polsce przez bardzo długi czas brakowało programu wymiany taboru i modernizacji, dlatego przemysł nie mógł rozwinąć swojego potencjału. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącego na całym świecie popytu na pojazdy z napędem niskoemisyjnym. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program wsparcia dla producentów taboru, którego celem jest rozwój innowacyjności w zakresie jego produkcji. Mam nadzieję, że już wkrótce projektów podobnych do dziś prezentowanego będzie jeszcze więcej – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W działania stymulujące produkcję taboru włącza się również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które w ramach Krajowego Programu Kolejowego w perspektywie nadchodzących sześciu lat na modernizację linii kolejowych planuje przeznaczyć środki w wysokości ponad 66 mld zł.

Rola kolei w transporcie zbiorowym jest nieoceniona. To obecnie najbezpieczniejszy i najbardziej ekologiczny środek transportu, a jednocześnie ważna gałąź gospodarki, generująca w sektorze przewoźników pasażerskich przychody na poziomie ponad 5,5 mld zł rocznie oraz zatrudniająca w tym sektorze ponad 22 tysiące osób. Z usług przewoźników pasażerskich skorzystało w roku 2016 niemal 300 mln pasażerów, licząc każdorazowy przejazd. Dynamiczny rozwój polskich producentów taboru umożliwia konkurowanie na rynkach zagranicznych, ale również pozwala poprawić komfort podróżowania dla rzeszy pasażerów, dla których kolej jest podstawowym i codziennym środkiem transportu do pracy, czy szkoły. Cieszę się, że efektem współpracy dzisiaj zainaugurowanej będzie nie tylko innowacyjny tabor, ale także przyjazna środowisku alternatywa dla pojazdów drogowych, umożliwiająca elastyczny i szybki  transport pasażerów po całej sieci kolejowej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy przewóz odbywa się na linii zelektryfikowanej z kontynuacją na linii niezelektryfikowanej lub na odwrót – powiedział Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

List intencyjny pomiędzy Polskim Taborem Szynowym, Przewozami Regionalnymi oraz Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski to kolejne porozumienie spółek z Grupy ARP: w lipcu na próbną eksploatację do Przewozów Regionalnych trafiły Feniksy 57, wcześniej zakupione przez PTS i modernizowane przez Fabrykę Pojazdów Szynowych.

- Wspólny projekt to efekt współpracy na bazie potencjału firm z Grupy ARP. Każda ze stron listu intencyjnego wnosi do projektu swoją wiedzę i doświadczenie: Fabryka Pojazdów Szynowych jako czołowy producent taboru kolejowego, posiadający wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i produkcji pojazdów szynowych, Polski Tabor Szynowy zamierzający realizować swoją misję jako operator taboru pasażerskiego oraz Przewozy Regionalne jako największy na rynku kolejowym podmiot świadczący usługi pasażerskich przewozów. Dla nas priorytetem jest zapewnienie rozwoju tym firmom. Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że nasza aktywność na tym polu przynosi bardzo dobre rezultaty – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu ARP S.A.

Projekt zaprezentowany przez spółki z Grupy ARP ma na celu stworzenie optymalnego rozwiązania dla tzw. tras mieszanych, które wymagają zarówno pojazdów spalinowych jak i tych z napędem elektrycznym. Jest to obecnie jeden z ważniejszych problemów zarówno dla przewoźników, którzy muszą zadbać o ciągłość trasy na całej linii kolejowej, jak i dla pasażerów, zmuszonych do zmiany pojazdu, nawet na krótkich trasach. Prace nad rozwiązaniem tego problemu już wkrótce rozpoczną się w Fabryce Pojazdów Szynowych.

- Poszukujemy rozwiązań z potencjałem sprzedaży nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Pojazd przez nas zaprojektowany jest tego przykładem, ponieważ odpowiada na konkretną potrzebę operacyjną przewoźników pasażerskich – potrzebę realizacji usługi przewozu pasażerów na każdym typie szlaku kolejowego bez konieczności zmiany pojazdu. Spalinowo-elektryczny pojazd o nazwie PLUS to pierwszy projekt rozwijany wspólnie z Instytutem Pojazdów Szynowych w Poznaniu w ramach programu Innotabor. Współpraca w ramach projektu z tak ważnymi partnerami jak Polski Tabor Szynowy i Przewozy Regionalne jest gwarancją, że wraz z wprowadzeniem PLUSA rozwijane będą innowacyjne formuły udostępniania taboru dla przewoźników pasażerskich – powiedział Hubert Stępniewicz, Prezes Zarządu Fabryki Pojazdów Szynowych Cegielski.

Pierwszym odbiorcą pojazdów z napędem spalinowo - elektrycznym wyprodukowanych w FPS  będą Przewozy Regionalne.

- Identyfikujemy znaczną liczbę połączeń, gdzie moglibyśmy wykorzystać pojazdy z napędem hybrydowym. Wstępnie jesteśmy zainteresowani zakupem około 30 sztuk. Wynika to z potrzeby podnoszenia jakości naszych usług w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku przewozów  a także oczekiwań podróżujących. Chcemy zaoferować naszym pasażerom jak najwyższą jakość obsługi. W ramach projektu będziemy wspierać naszych partnerów doświadczeniem i wiedzą. Jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce mamy w tym zakresie unikalne kompetencje – powiedział Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Spółki Przewozy Regionalne.

Pojazd z mieszanym napędem (tj. wyposażony zarówno w napęd elektryczny i spalinowy) jest alternatywą dla przewoźnika wykorzystującego pojazdy spalinowe i elektryczne na jednej linii komunikacyjnej. Służyć ma głównie do realizacji przewozów w ruchu regionalnym i może być eksploatowany na liniach zelektryfikowanych jak i bez dostępu do elektryfikacji.

- Dzięki wspólnie przeprowadzonej najbardziej zaawansowanej na polskim rynku modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych udało nam się stworzyć unikatowy pojazd Feniks. To pokazuje, że nasza współpraca przynosi dobre efekty, dlatego zamierzamy ją kontynuować przy kolejnym równie innowacyjnym projekcie: pierwszym w Polsce pociągu z napędem spalinowo-elektrycznym. Warto podkreślić, że produkcja tego typu pojazdów jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania zarówno przewoźników, jak i podróżnych. Użytkowanie PLUSA ze względu na jego właściwości będzie zdecydowanie tańsze niż eksploatacja pojazdów spalinowych. Wynika to między innymi z wagi pojazdu, niższej niż w przypadku analogicznego pojazdu o napędzie spalinowym – powiedział Adam Laskowski, Prezes Zarządu Polskiego Taboru Szynowego.

Projekt ma kosztować prawie 30 mln zł, a jego realizacja ma się zakończyć do końca 2019 roku.