ARP: innowacje przełomowe potrzebują systemowego wsparcia

Data dodania: 2018-06-06
Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Celem FIRG jest tworzenie warunków do stymulowania współpracy nauki i biznesu przy aktywnym udziale państwa. Działanie Forum koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji polskich technologii przełomowych w oparciu o wyspecjalizowane ekosystemy innowacji. W inauguracji Forum uczestniczyli m.in prof. Charles Hampden-Turner z Harvard University, dr Mark Khater z Cambridge University oraz dr Martti Launonen, doradca premiera Finlandii w obszarze rozwoju ekosystemów innowacji i były wiceprezes Technopolis, Finlandia.

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Celem FIRG jest tworzenie warunków do stymulowania współpracy nauki i biznesu przy aktywnym udziale państwa. Działanie Forum koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji polskich technologii przełomowych w oparciu o wyspecjalizowane ekosystemy innowacji. W inauguracji Forum uczestniczyli m.in prof. Charles Hampden-Turner z Harvard University, dr Mark Khater z Cambridge University oraz dr Martti Launonen, doradca premiera Finlandii w obszarze rozwoju ekosystemów innowacji i były wiceprezes Technopolis, Finlandia.

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego to nowa odsłona powołanej przed 23 laty Fundacji Agencji Restrukturyzacji Przemysłu FIRE. FIRG będzie  identyfikować technologie przełomowe, które dzięki polskiemu potencjałowi innowacji i międzynarodowej współpracy mają największe możliwości komercjalizacji globalnej. Działalność Forum koncentruje się również na tworzeniu specjalistycznych ekosystemów innowacji (np. w dziedzinach mechatroniki, teleinformatyki, przemysłu stoczniowego, przemysłu lotniczego, przemysłu motoryzacyjnego, druku 3D), ale także takich, które są skupione na konkretnych regionach (ekosystem Polski Wschodniej). Prezesem FIRG został dr Tomasz Szejner z Cambridge University.

- Innowacyjny rozwój wymaga myślenia w kategoriach całości, wzmacniania relacji oraz zaufania społecznego. Tym zajmie się Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego. Ta nowa instytucja w ekosystemie innowacji ma charakter integrujący i otwarty na wszystkich. Przy jej pomocy innowatorzy z rozmaitych środowisk, będą mogli swobodnie budować partnerstwa dla innowacyjnej gospodarki w oparciu o zaufanie, odwagę i otwartość na nowatorskie rozwiązania, tworzyć system edukacyjny wspierający kreatywność i umiejętność współpracy – zaznaczyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polskie specjalistyczne ekosystemy innowacji mają stać się globalną marką, potwierdzającą wartość polskiej myśli technologicznej na świecie.

– Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego to nowa na mapie Polski instytucja, której kompetencje są ukierunkowane na budowanie ekosystemów innowacji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Misja FIRG wykracza poza jeden, ściśle określony obszar, chcemy wspierać gospodarkę opartą na wiedzy i instytucjonalnym zaangażowaniu w tworzenie ekosystemów innowacji w perspektywicznych gałęziach przemysłu m.in. stoczniowym, lotniczym czy motoryzacyjnemu. Chodzi o zagospodarowanie tych przestrzeni, w których jesteśmy w stanie zdobywać przewagi konkurencyjne za sprawą unikalnych polskich kompetencji i wiedzy w konkretnych dziedzinach – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP S.A.

Ważnym aspektem działalności FIRG jest współpraca z wiodącymi, światowymi ekosystemami innowacji oraz międzynarodowymi ekspertami z doświadczeniem w dziedzinie wdrażania podobnych rozwiązań na światowych rynkach. Takie ekosystemy innowacji z sukcesem działają w USA, Finlandii, Francji, Korei Południowej czy Wielkiej Brytanii. Udział międzynarodowych ekspertów we współpracy z FIRG gwarantuje dostęp do wiedzy „z pierwszej ręki” w obszarze budowania ekosystemów innowacji i komercjalizacji wynalazków.

– Bardzo się cieszę, że po wielu miesiącach ciężkiej pracy rozpoczyna działalność Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego. Zadaniem FIRG jest wspieranie budowy bogactwa narodowego poprzez mapowanie i rozwój polskiego potencjału wiedzy i technologii, który będzie miał największe szanse na zaistnienie w globalnych łańcuchach wartości, przy jednoczesnym zachowaniu własności intelektualnej w polskich rękach. Forum będzie pełniło rolę wysoko wyspecjalizowanego management hubu współpracującego z wiodącymi ekosystemami innowacji na świecie. Nakierowując najlepszy polski potencjał innowacji na zidentyfikowany popyt globalny, jesteśmy w stanie wytyczyć polską ścieżkę przywództwa technologicznego i uniknąć pułapki średniego dochodu - powiedział dr Tomasz Szejner, prezes FIRG.

Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego będzie monitorować rozwój technologii globalnie i planowanie oraz budowie specjalistycznych ekosystemów innowacji w tych sektorach przemysłowych, które umożliwią wykorzystanie istniejącej polskiej myśli technologicznej do rozwinięcia jej na poziom globalny.

Ekosystemy są ważnym stymulatorem rozwoju regionalnego (miejskiego), czego przykładem jest Londyn, Wiedeń, Oulu ICT Hub, Cambridgeshire, gdyż tworzą micro-gospodarki, skupione wokół wyselekcjonowanych obszarów technologicznych o najwyższym potencjale innowacyjności. Ten potencjał staje się „kręgosłupem” ekosystemu i poprzez centrum zarządzania, stymuluje współpracę pomiędzy nauką i przedsiębiorstwami przy współudziale lokalnego samorządu, który koncentruje się na rozwoju regionalnym w oparciu o wiodącą specjalizację technologiczną. Dodatkowo, taki ekosystem funkcjonuje w sieci globalnych celowo wybranych partnerstw naukowych, biznesowych, miast partnerskich, gospodarczych, tworząc wspólnie najnowsze rozwiązania w zakresie produktów, usług, wiedzy i umiejętności.

W ekosystemach dużym przemianom podlega również lokalny rynek usług, lokalna infrastruktura, rynek pracy i edukacja. Pojawia się zapotrzebowanie na nowe kompetencje, laboratoria, biura, hotele, obszary rezydencjalne, strefy relaksu, ale i przestrzenie spotkań środowisk kreatywnych, miejsca do interakcji i wymiany doświadczeń, w duchu Social Urban i Slow City.

Finalnie ekosystemy tworzą nowe zjawiska społeczne, ułatwiając organizowanie się „społecznościom” innowatorów, którzy podobnie myślą, mają podobne potrzeby standardów kulturowych i funkcjonalnych (jak zaufanie, otwartość na eksperymentowanie, na ponoszenie porażek, dzielenie się wiedzą, ale i bezpośredni dostęp do wysoko wyspecjalizowanych usług wsparcia np. IP management, inwestorów, marketingowych, HR, soft landing itd.)

Ekosystemy tworzą więc celowo projektowane i rozwijane unikalne środowisko oraz kulturę do akceleracji innowacji, rzeczywiście integrując wszystkich zainteresowanych komercjalizacją innowacji, jednocześnie tworząc bardzo atrakcyjną ofertę dla inwestorów i wielu polskich ekspertów oraz naukowców, gotowych do powrotu do Polski.