ARP inicjuje program stażowy dla sektora technologii kosmicznych

Data dodania: 2016-09-12
Program stażowy wpisuje się w Polską Strategię Kosmiczną opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju, którą przedstawiła Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w ramach European Rover Challange w Rzeszowie.  

Program stażowy wpisuje się w Polską Strategię Kosmiczną opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju, którą przedstawiła Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w ramach European Rover Challange w Rzeszowie.  

-Sektor kosmiczny, jak każdy segment gospodarki „high tech”, potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując misję wspierania innowacji oraz wychodząc naprzeciw tej potrzebie wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego ogłasza konkurs dla młodych inżynierów w ramach programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”. Mam głęboką nadzieje, że projekt ten umożliwili młodym naukowcom możliwość realizacji swej pasji w Polsce powiedział Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zainicjowany przez ARP podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego program stażowy dla młodych inżynierów wpisuje się w Polską Strategię Kosmiczną opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju. – Priorytetami rządu w zakresie wsparcia sektora technologii kosmicznych są m.in.:  wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zwiększenie wykorzystania polskiej składki do ESA, a także rozwój kadr sektora kosmicznego – podkreślała wiceminister Jadwiga Emilewicz.

Głównym założeniem staży jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami z sektora kosmicznego.  Zainicjowany  przez ARP S.A. program stażowy ma  charakter merytoryczny, jego  celem jest zdobycie doświadczenia oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności przez jego uczestników w praktyce.

Firmy sektora kosmicznego swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know how. Wysokie wymagania kompetencyjne i jakościowe, jakie niosą za sobą technologie kosmiczne automatyka i robotyka sprawiają, że polski sektor nowoczesnych technologii jest także dystrybutorem najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych dodał Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A.

Staże adresowane są do absolwentów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera kierunków takich jak: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn. Dwunastu stażystów zostanie zatrudnionych na czas objęty umową cywilnoprawną w firmie z sektora kosmicznego – członka Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Technologie kosmiczne mają coraz większy wpływ na rozwój gospodarki światowej. Przedsiębiorczość związana z przestrzenią kosmiczną obejmuje szerokie spektrum działań: od projektowania i budowy części do satelitów, przez oprogramowanie stacji naziemnych, po tworzenie aplikacji umożliwiających obserwację Ziemi czy nawigację satelitarną. Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku, polski sektor kosmiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się.