ARP i WAT razem wspierają innowacje

Data dodania: 2014-11-27
Agencja Rozwoju Przemysłu i Wojskowa Akademia Techniczna, będą współpracować i wspólnie wspierać rozwój innowacji w polskim przemyśle. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP i gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, rektor WAT.

Agencja Rozwoju Przemysłu i Wojskowa Akademia Techniczna, będą współpracować i wspólnie wspierać rozwój innowacji w polskim przemyśle. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP i gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk, rektor WAT.

Agencja Rozwoju Przemysłu, zgodnie z nową strategią, chce jak najlepiej pełnić rolę łącznika pomiędzy kluczowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi a środowiskiem naukowo-badawczym. Zależy nam, aby jak najwięcej innowacyjnych pomysłów znalazło zastosowanie w przemyśle – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes ARP. Podkreśliła również, jak duże znaczenie dla ARP ma współpraca z tak znakomitą uczelnią, jaką jest WAT. – Bardzo się cieszę, że znane z proinnowacyjnej działalności środowisko akademickie WAT podziela idee ARP i poprzez zaangażowanie swojego potencjału naukowo-badawczego i zasobów chce włączyć się do współpracy w ramach tworzonego przez nas ekosystemu ARP.

Środowisko naukowe potrzebuje formułowania konkretnych potrzeb przez przemysł. Dzięki temu środki przeznaczane na projekty badawcze będą służyły rzeczywistym wdrożeniom w postaci rynkowego produktu – powiedział gen. Zygmunt Mierczyk, rektor WAT. Podkreślił, że WAT stara się rozwiązywać ten problem poprzez tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych lub wchodzenie w już istniejące. WAT ma ok. 400 takich partnerów przemysłowych. Ponadto uczelnia powołała Centrum Transferu Technologii, którego dyrektor Ryszard Kijewski także uczestniczył w spotkaniu z ARP.

ARP buduje Ekosystem, który będzie wspierał innowacje. Będzie on działał w oparciu o zasoby spółek Agencji, sieć organizacji i instytucji powiązanych i partnerskich. Ważną rolę w tym systemie będą pełniły uczelnie wyższe, w których powstaje wiele niezagospodarowanych technologii. Zadaniem ARP będzie kojarzenie uczelni z przedsiębiorstwami, w których te technologie mogą znaleźć zastosowanie.

O nowym spojrzeniu ARP na wspieranie innowacyjności mówiła również Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP, która wzięła udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego:
W nowo przyjętej strategii ARP innowacje stanowią bardzo ważny obszar. To jeden z trzech jej równorzędnych filarów – obok restrukturyzacji i inwestycji. Nasza filozofia wsparcia rozwoju innowacji opiera się na komunikacji potrzeb, kojarzenie przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi, a także zagospodarowanie niewykorzystanego zaplecza technologicznego.

W przyszłej współpracy ARP i WAT wiodącą rolę odegra ARP Venture, spółka z Grupy ARP, która będzie pełniła rolę inwestora oraz aktywnego doradcy biznesowego dla firm z sektora MŚP. Szczególnie cenne będzie wykorzystanie doświadczenia, wiedzy, kontaktów z ekspertami oraz zaplecza technologicznego, którymi dysponuje WAT. Zasoby te wzbogacą także platformę transferu technologii – Brokera innowacji. Jest to narzędzie ARP, które oferuje bazę danych, zawierającą opis dostępnych technologii, patentów i licencji oraz możliwe obszary ich zastosowania. W bazie Brokera znajdują się dane o potrzebach innowacyjnych przedsiębiorstw oraz opis problemów i usprawnień pożądanych przez spółki przemysłowe. Zadaniem Brokera innowacji jest zachęcanie środowisk naukowych do komercjalizacji swoich prac oraz współpracy z biznesem.