ARP i TF Silesia podpisały umowę inwestycyjną w sprawie kupna Victorii

Data dodania: 2016-07-08
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Finansowym „Silesia" Sp. z o.o. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. podpisała umowę inwestycyjną w sprawie kupna Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Umowa zakłada sprzedaż na rzecz ARP i TF Silesia wszystkich posiadanych przez JSW akcji WZK Victoria za cenę ok. 350 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie w związku z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Umowa zakłada również wypłatę 200
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Finansowym „Silesia" Sp. z o.o. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. podpisała umowę inwestycyjną w sprawie kupna Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A.
 
Umowa zakłada sprzedaż na rzecz ARP i TF Silesia wszystkich posiadanych przez JSW akcji WZK Victoria za cenę ok. 350 mln zł. Kwota ta może ulec zmianie w związku z potencjalną korektą ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Umowa zakłada również wypłatę 200 mln zł zaliczki, jeśli zostaną spełnione warunki zawieszające umowę. Są to m.in. zwolnienie przez obligatariuszy JSW istniejących obciążeń na akcjach i majątku WZK Victoria oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz ARP i TF Silesia na akcjach WZK Victoria.
 
Podstawową działalnością WZK Victoria jest produkcja koksu oraz produktów węglopochodnych. Spółka jest obecnie największym w kraju i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego o najwyższych parametrach wytrzymałości mechanicznej. WZK Victoria produkuje także koks metalurgiczny i przemysłowy. Łączne moce produkcyjne wynoszą 500 tys. ton rocznie.