ARP i Politechnika Warszawska wspólnie na rzecz rozwoju innowacji

Data dodania: 2016-07-05
Agencja Rozwoju Przemysłu intensyfikuje współpracę z wyższymi uczelniami. We wtorek podpisała list intencyjny z Politechniką Warszawską. To kolejna, po WAT i Uniwersytecie Śląskim, wyższa uczelnia, z którą ARP będzie współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

Agencja Rozwoju Przemysłu intensyfikuje współpracę z wyższymi uczelniami. We wtorek podpisała list intencyjny z Politechniką Warszawską. To kolejna, po WAT i Uniwersytecie Śląskim, wyższa uczelnia, z którą ARP będzie współdziałać na rzecz rozwoju innowacyjności polskiego przemysłu.

- Zależy nam na jak najefektywniejszym wsparciu rozwoju innowacji. Dlatego równie ważna jak współpraca ze środowiskami biznesowymi jest kooperacja z wyższymi uczelniami. Jestem przekonany, że współdziałanie z tak renomowaną uczelnią, jaką jest Politechnika Warszawska, przełoży się na konkretne rozwiązania i projekty. Skorzysta na tym polska gospodarka. Dlatego ważne jest wykorzystanie zasobów eksperckich Politechniki Warszawskiej oraz transfer technologii pomiędzy nauką a przemysłem, w tym naszymi spółkami portfelowymi – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A.

Sygnatariusze porozumienia podkreślili, że edukacja wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej jest jednym z elementów niezbędnych do dynamicznego rozwoju przemysłu. Wskazywali na jej znaczenie w procesie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Ich zdaniem konieczne jest właściwe dopasowanie profilu kształcenia studentów do wymagań rynku. Jednym z celów porozumienia jest tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia kadry inżynierskiej dla przemysłu oraz wspieranie projektów innowacyjnych w takich obszarach jak: technologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka.

- Politechnika Warszawska, jako wiodąca uczelnia techniczna w kraju, ma potencjał intelektualny, by dostarczać twórczych rozwiązań dla przemysłu. Mamy już konkretne propozycje dla polskiej gospodarki. Podpisany dzisiaj dokument potwierdza fundamentalne znaczenie łączenia i intensyfikacji relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem dla rozwoju innowacyjnych technologii. Ścisła współpraca obu sektorów i sprawny przepływ technologii do przemysłu to sposób na zdynamizowanie polskiej gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności – skomentował inicjatywęprof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

W ramach porozumienia ARP S.A. obejmuje również patronatem Studenckie Koło Astronautyczne działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Jest to największe koło studenckie w Polsce, które jako jedyne w kraju doprowadziło do wyniesienia satelity na orbitę (PW-SAT). Aktualnie studenci zaangażowani są w prace nad kolejnym projektem (PW-SAT2). Pozyskane przez studentów w trakcie obu projektów kompetencje są unikatowe na polskim rynku technologii kosmicznych.  Studenci ci są trzonem kadry inżynierskiej w firmach sektora kosmicznego.

- Chcemy wypracować strategię inwestycyjną w sektorze kosmicznym i stworzyć grupę firm, które kompetencyjnie będą zdolne do opracowania małych i średnich satelitów. Objęcie patronatem SKA oraz projektu PW-SAT2 jest jednym z elementów tworzenia zaplecza inżynierskiego dla tego projektu – podkreśla Michał Szaniawski, wiceprezes ARP S.A, przypominając, żetechnologie kosmiczne, lotnictwo, robotyka, automatyka, a także energetyka to obszary szczególnego zainteresowania Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest najstarszą i jedną z największych instytucji edukacyjnych w Polsce oferującą wyższe wykształcenie z zakresu lotnictwa i energetyki, a zakres działalności naukowej i badawczej Wydziału, uwzględnia bieżące potrzeby i przyszłe kierunki rozwoju przemysłu. Z kolei ARP działa na rzecz rozwoju innowacyjności w polskim przemyśle, a jednym z kluczowych elementów tego rozwoju jest wytworzenie kreatywnego i zaangażowanego kapitału ludzkiego.