ARP S.A. i NIF wspólnie będą wspierać innowacyjne firmy

Data dodania: 2020-11-10
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) i NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) podpisały 10 listopada list intencyjny dotyczący wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie eksperckie oraz finansowanie wprowadzenia na rynek produktów i usług. Porozumienie dotyczy przede wszystkim inicjatyw realizowanych przez małe i średnie firmy.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) i NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) podpisały 10 listopada list intencyjny dotyczący wsparcia rozwoju innowacyjnych projektów. Przedsiębiorcy uzyskają wsparcie eksperckie oraz finansowanie wprowadzenia na rynek produktów i usług. Porozumienie dotyczy przede wszystkim inicjatyw realizowanych przez małe i średnie firmy.

- W Agencji Rozwoju Przemysłu nieustannie analizujemy trendy rynkowe, obserwujemy rozwój branż, uruchamiamy i włączamy się w projekty, których celem jest wsparcie działalności małych i średnich firm. Szczególnie interesują nas branże innowacyjne, te które są motorem napędowym gospodarki. Podpisane z NCBR Investment Fund ASI porozumienie daje szansę tym firmom na rozwój. Wspólnie zapewnimy im nie tylko doradztwo przy ocenie potencjału komercjalizacyjnego projektów w fazie badawczo-rozwojowej, ale także zaoferujemy im finansowanie inwestycji tych krótko-, średnio- i długoterminowych. Podmioty te będą mogły skorzystać z oferty pożyczkowej ARP – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i NCBR Investment Fund ASI S.A., który jest pierwszym publicznym ko-inwestycyjnym funduszem venture capital, zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego będą działać czteroetapowo. Pierwszym etapem będzie poszukiwanie innowacyjnych projektów, które są w fazie badań i rozwoju. W drugim etapie eksperci ARP i NIF będą oceniać możliwości ich komercjalizacji oraz doradzać najlepszą ku temu ścieżkę. W trzecim etapie przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dedykowanych pożyczek ARP S.A., dzięki którym wprowadzą produkty lub usługi na rynek. Ostatnią fazą będzie wsparcie przedsiębiorstw w komercjalizacji ich projektów.

- W dzisiejszych czasach rozwój krajowego rynku inwestycyjnego typu private equity, w szczególności venture capital, poprzez wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w fazie badawczo-rozwojowej oraz w fazie komercjalizacji, jest kluczowe dla budowy nowoczesnej gospodarki. Współpraca z ARP, instytucją posiadającą wieloletnie doświadczenie i unikalne na polskim rynku kompetencje oraz instrumenty wsparcia, w zakresie wymiany informacji o projektach i przedsiębiorstwach posiadających potencjał inwestycyjny, stanowi ogromną wartość dodaną zarówno dla NIF, jak i dla naszych Funduszy Partnerskich. Jestem przekonany, że zawiązana współpraca przyniesie wymierne korzyści polskim przedsiębiorcom, szczególnie firmom segmentu MŚP będącym w fazie wzrostu lub ekspansji, potrzebującym dodatkowego kapitału inwestycyjnego do dalszego rozwoju szeroko rozumianych innowacyjnych rozwiązań i produktów– podsumował Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.

Porozumienie z NCBR Investment Fund ASI S.A. to kolejna inicjatywa ARP S.A. na rzecz rozwoju innowacyjnych firm. Od 2018 r. eksperci spółki prowadzą projekt – Sieć Otwartych Innowacji. Jest to program grantowy, w ramach którego firmy mogą ubiegać się o grant na zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Celem otwartych innowacji jest tworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych, które posiadają zasoby technologiczne, z małymi i średnimi firmami, które mogą te technologie wykorzystać. Od uruchomienia Sieci Otwartych Innowacji z grantów na transfer technologii skorzystało 48 firm, z takich branż jak: IT, budowlana czy telekomunikacyjna. Obecnie na różnym etapie oceny znajduje się 172 wniosków na łączną kwotę dotacji ok: 78,5 mln zł.