ARP i KGHM TFI wspólnie inwestują w komercjalizację grafenu

Data dodania: 2013-04-18
KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 49 proc. udziałów w utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. spółce Nano Carbon, zajmującej się komercjalizacją grafenu. Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki z 18 kwietnia 2013 r. uruchamia proces jej dokapitalizowana, który zamknie się w ciągu roku kwotą 14 mln zł, przeznaczoną na badania i wdrożenie produktów wykorzystujących unikalne właściwości grafenu.

KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 49 proc. udziałów w utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. spółce Nano Carbon, zajmującej się komercjalizacją grafenu. Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki z 18 kwietnia 2013 r. uruchamia proces jej dokapitalizowana, który zamknie się w ciągu roku kwotą 14 mln zł, przeznaczoną na badania i wdrożenie produktów wykorzystujących unikalne właściwości grafenu.

Nano Carbon planuje wprowadzić do obrotu handlowego polski grafen już w pierwszym kwartale 2014 r.  Jak podkreślają prezesi Agencji Rozwoju Przemysłu oraz KGHM TFI, udział w przedsięwzięciu dwóch dużych partnerów zapewnia wiarygodność projektu, jego bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka finansowego.

10 kwietnia 2013 r. Nano Carbon podpisała ponadto ramową umowę o współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) - jednym z wiodących  w skali globalnej ośrodków badań nad grafenem. To krok milowy w realizacji planów spółki.  Wcześniej ARP S.A. zakupiła za blisko 1,2 mln zł spektroskop ramanowski - urządzenie badawcze o kluczowym znaczeniu dla prowadzonych w Instytucie  badań nad grafenem.

Działalność Nano Carbon to jedna z form realizacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu programu zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. - Zainwestowaliśmy w projekt perspektywiczny pod względem technologicznym i rynkowym - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP SA. W kręgu zainteresowań Nano Carbon znajdują się także projekty spoza głównego nurtu światowych badań nad komercjalizacją grafenu. - Idąc własną drogą nie musimy bezpośrednio  konkurować z takimi gigantami, jak Samsung czy IBM, które pracują nad wyświetlaczami dotykowymi lub mikroprocesorami grafenowymi. Koncentrujemy się na technologiach i aplikacjach, w których Nano Carbon i ITME mają realną szansę osiągnąć przewagę konkurencyjną - wyjaśnia prezes Dąbrowski.

Prezes KGHM TFI S.A. Marcin Chmielewski zwraca uwagę, że strategia Grupy KGHM Polska Miedź zakłada nie tylko inwestowanie w sektor wydobywczy, ale także poszukiwanie możliwości wykorzystania pierwiastków i metali w innowacyjnych technologiach przemysłowych. - Projekt grafenowy, realizowany wspólnie z ARP, świetnie wpisuje się w to założenie - powiedział. - Dzięki aliansowi z ITME mamy silne atuty w światowej rywalizacji na rozwijanie i patentowanie nowych zastosowań rynkowych grafenu. Wartość tego rynku w najbliższych latach sięgnie setek milionów dolarów - dodał prezes Chmielewski.

Nano Carbon ma opracować portfolio produktów grafenowych, które będą sprzedawane w formie gotowych wyrobów, półproduktów lub udostępniane poprzez sprzedaż licencji. We współpracy z wybranymi partnerami branżowymi, spółka finansować będzie technologie i aplikacje, wykorzystujące nowe możliwości technologiczne, wynikające z nakładania grafenu na powierzchnie metaliczne, zwłaszcza miedziane. Wytypowano szereg zastosowań dla energetyki, przemysłu maszynowego i samochodowego, spożywczego, medycznego oraz dla budownictwa.
W 2014 roku Spółka planuje wprowadzenie do obrotu handlowego polskiego grafenu na miedzi w ofercie skierowanej do klientów segmentu Academia & Research. Uruchomienie przemysłowej produkcji wyrobów rynkowych na bazie grafenu, Nano Carbon planuje przed upływem 5 lat.