ARP i KGHM będą wspólnie realizować innowacyjne projekty

Data dodania: 2015-04-28
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa nowoczesnej gospodarki, inteligentny rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu stanowią priorytetowe zadania dla obu partnerów. Porozumienie podpisano 27 kwietnia br. podczas konferencji „25-lecie przemian gospodarczych w Polsce", którą zorganizowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa nowoczesnej gospodarki, inteligentny rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu stanowią priorytetowe zadania dla obu partnerów. Porozumienie podpisano 27 kwietnia br. podczas konferencji „25-lecie przemian gospodarczych w Polsce", którą zorganizowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

- Kluczowym elementem postępu technologicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie współpraca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Inicjatywa podjęta w ramach współpracy  ARP oraz KGHM ma szansę przyczynić się w sposób pragmatyczny do rozwoju nowych technologii, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Celem współpracy pomiędzy KGHM i ARP jest przede wszystkim komercjalizacja wspólnie wypracowanych rozwiązań technologicznych, w tym opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój i upowszechnienie know-how z dziedziny inżynierii materiałowej.

- Wspieranie budowy gospodarki innowacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności przemysłu to nasze priorytetowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. Stworzyliśmy Ekosystem ARP, który wspiera innowacyjność, korzystając z dostępnych środków finansowych i instytucjonalnych. Jednym z kluczowych instrumentów Ekosystemu jest Platforma Transferu Technologii. To unikalne narzędzie, które połączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań. Współpraca w obszarze innowacji z innymi podmiotami, w tym spółkami skarbu państwa, to ważny element naszej strategii. Jestem przekonana, że nasze wspólne działania z KGHM zaowocują komercjalizacją innowacyjnych projektów - powiedziała Aleksandra Magaczewska, Prezes ARP.

KGHM jest zainteresowany rozwojem swojej działalności między innymi w zakresie efektywnego przetwarzania zasobów naturalnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

- Współpraca z ARP stanowi istotny element budowania wartości w dziedzinie innowacji i nowych technologii w KGHM. Po wzmocnieniu spółki w obszarze badawczo -  rozwojowym dzięki  współpracy w ramach  międzynarodowego programu KIC Raw Materials oraz realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia CuBR, kolejnym naturalnym krokiem jest komercjalizacja efektów badań oraz transfer uzyskanych rezultatów do przemysłu. Firmy globalne powinny  poświęcać szczególną uwagę działalności innowacyjnej. Innowacje są bowiem pozytywnym bodźcem stymulującym długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa, a jednocześnie dzięki nim firma staje się bardziej konkurencyjna - powiedział Herbert Wirth, Prezes KGHM.

Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych zakłada prowadzenie prac oraz  analiz związanych z poszukiwaniem, a także komercjalizacją innowacyjnych technologii. Ponadto  współfinansowane będą  procesy implementacji opracowanych rozwiązań w  środowisku przemysłowym.  Partnerzy  deklarują również wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, między innymi z funduszy europejskich, z przeznaczeniem na realizację fundamentalnych założeń zawartego porozumienia.