ARP i Alior Bank udzielą pożyczki i kredytu firmie PCC MCAA na innowacyjną inwestycję

Data dodania: 2015-05-04
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Alior Bank podpisały z firmą PCC MCAA Sp. z o.o. (Grupa PCC) umowy pożyczki i kredytu na finansowanie budowy innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Zaangażowanie ARP i Alior Banku wyniesie po 40 mln złotych, finansowanie zostało udzielone na warunkach rynkowych. Łączny koszt inwestycji, którą zrealizuje spółka PCC MCAA z Brzegu Dolnego szacowany jest na 293 mln złotych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Alior Bank podpisały z firmą PCC MCAA
Sp. z o.o. (Grupa PCC) umowy pożyczki i kredytu na finansowanie budowy innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Zaangażowanie ARP i Alior Banku wyniesie po 40 mln złotych, finansowanie zostało udzielone na warunkach rynkowych. Łączny koszt inwestycji, którą zrealizuje spółka PCC MCAA z Brzegu Dolnego szacowany jest na 293 mln złotych.

Skala produkcji oraz jakość wytwarzanych produktów pozwoli firmie PCC MCAA znaleźć się w gronie wiodących producentów kwasu monochlorooctowego (MCAA) na świecie. Ponadto nowa wytwórnia pozwoli znacząco zwiększyć zatrudnienie specjalistów i inżynierów w grupie PCC.

- Wsparcie rozwoju innowacji jest strategicznym celem ARP. Mamy ofertę zarówno dla sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, które odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce – powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes Zarządu ARP S.A. - Decyzja o udzieleniu spółce PCC MCAA komercyjnej pożyczki na budowę innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochloroctowego jest realizacją założeń naszej strategii. Co ważne, rezultatem tej inwestycji będzie nie tylko innowacyjny produkt, ale także nowe miejsca pracy – dodała.

- Jesteśmy dumni z faktu, że możemy współfinansować projekt o tak istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Udowadniamy tym samym, że jesteśmy nie tylko innowacyjnym bankiem, ale również solidnym partnerem, który oferuje optymalne rozwiązania dla biznesu – powiedział Witold Skrok, wiceprezes Zarządu Alior Banku. - Fakt, że realizacja tej innowacyjnej inwestycji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu jest dla nas dodatkowym powodem do satysfakcji - dodał.

Zarówno pożyczka jak i kredyt zostały udzielone na zasadach obowiązujących przy obecnych warunków rynkowych.

Nowa instalacja, współfinansowana przez Alior Bank oraz ARP,pozwoli na produkcję ultra czystego kwasu monochlorooctowego, stosowanego do wytwarzania produktów chemicznych wysokiej jakości wykorzystywanych w produkcji środków ochrony roślin, środków higieny osobistej, tworzyw sztucznych, żywności, farmaceutyków i kosmetyków, a także w przemyśle papierniczym oraz wydobywczym. Dodatkowym atutem innowacyjnej instalacji firmy PCC MCAA jest dbałość o środowisko naturalne poprzez stosowanie rozwiązań niskoemisyjnych i zasobooszczędnych.

Nowy produkt spółki PCC MCAA znajdzie odbiorców zarówno w Europie, jak i krajach obu Ameryk. - Instalacja, nad którą pracujemy, to innowacyjny na skalę światową zakład wytwarzania kwasu o wysokiej czystości. Będziemy produkować do ok. 42 tys. ton kwasu rocznie, co stawia nas w jednym szeregu ze światowymi potentatami. Dla porównania najwięksi producenci tego surowca, firma CABB i Akzo Nobel, wytwarzają w Europie łącznie ok 200 tys. ton kwasu rocznie – mówi Szymon Gross, Prezes Zarządu PCC MCAA. - Zakład produkcyjny wybudowany zostanie w Brzegu Dolnym, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) z wykorzystaniem mediów i infrastruktury zakładów chemicznych PCC Rokita SA – dodaje.

Spółka PCC MCAA Sp. z o.o. otrzyma finansowanie na warunkach rynkowych w kwocie 80 mln zł, z czego połowę z ARP S.A., a drugą z Alior Bank. Projekt dostał także dotację w wysokości ok. 60 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozostałą część sfinansowała Grupa PCC. Koszt całej inwestycji to 293 mln zł. Inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie przemysłowym w Brzegu Dolnym, w sąsiedztwie terenów PCC Rokita SA. Jej zakończenie planowane jest do końca 2015 r.