ARP: HM Factory z pożyczką na rozwój

Data dodania: 2019-05-30
ARP S.A. udzieliła HM Factory pożyczki w wysokości 3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę zakładu produkcyjnego HM Factory w Sochaczewie oraz zakup nowych maszyn i urządzeń.

ARP S.A. udzieliła HM Factory pożyczki w wysokości 3 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę zakładu produkcyjnego HM Factory w Sochaczewie oraz zakup nowych maszyn i urządzeń.

HM Factory jest producentem prefabrykowanych elementów żelbetowych do budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Firma prowadzi działalność w Sochaczewie i zatrudnia 50 osób. Spółka powstała w marcu 2018 r. Możliwości produkcyjne zakładu to 35 tys. m3 prefabrykatów lub w przeliczeniu 175 000 m2 elementów (ściany, słupy, belki, balkony, schody oraz elementy sprężone). Spółka oferuje usługi projektowania, produkcji, dostawę i montaż elementów na budowie.

- Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw to strategiczne zadanie Agencji Rozwoju Przemysłu na najbliższe lata. Między innymi dlatego otwieramy kolejne Centra Obsługi Przedsiębiorców – chcemy mobilizować przedsiębiorców do rozwoju i zachęcić ich do sięgnięcia po finansowanie na dobrych warunkach. Cieszę się, że mamy już pierwsze tego efekty. Zwłaszcza, że HM Factory ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, a dzięki naszemu wsparciu będzie mogła jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła – powiedział Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ds. rozwoju biznesu ARP S.A.

Planowana inwestycja obejmować będzie modernizację i rozbudowę hali produkcyjnej w Sochaczewie w tym m.in. nowe linie produkcyjne, powiększenie magazynu, wymianę oświetlenia na LED, zakup narzędzi do produkcji oraz maszyn do transportu kruszyw.

- HM Factory Sp. z o.o. jest spółka zależną od HM Inwest S.A., która działa na rynku od 1996 roku i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – GPW. W tym czasie zrealizowała wiele ambitnych projektów inwestycyjnych, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych deweloperów. Cieszę się, że budowana przez lata wiarygodność umożliwiła nam pozyskanie finansowania na dalszy rozwój - powiedział Piotr Hofman, prezes zarządu HM Factory Sp. z o.o.

-Dofinansowanie z ARP pozwoli nam usprawnić obecne procesy produkcyjne, poszerzyć paletę oferowanych produktów dla budownictwa mieszkaniowego a także znacząco zwiększyć wydajność obecnych linii produkcyjnych. Ponadto poprzez modernizację oświetlenia czy usprawnienie transportu wewnętrznego polepszą się warunki pracy naszych pracowników. Dzięki dofinansowaniu, rozwój HM Factory przyśpieszy jeszcze bardziej a nasi klienci otrzymają dla swoich realizacji produkty wysokiej jakości i zgodnie z wymaganymi terminami-– dodał Bartosz Dąbrowski, członek zarządu HM Factory Sp. z o. o.

Oferta pożyczkowa ARP S.A. dla małych i średnich firm to pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment czy na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK., z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy. Ważnym elementem oferty dla MŚP są Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP).

Pierwszy COP Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła 23 marca br. we Wrocławiu, kolejne powstał miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia (Pomorski Park Naukowo Technologiczny). Takich placówek ma być siedem. Centra powstają w najważniejszych, z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, miejscach w Polsce.