ARP: finansowanie ST3 Offshore niemożliwe

Data dodania: 2020-01-03
3 stycznia br. w wyniku niezrealizowanych koniecznych warunków z przedwstępnej warunkowej umowy nabycia przedsiębiorstwa od ST3 Offshore, na konto ARP S.A. wróciły zabezpieczone na depozycie środki. Następnym krokiem będzie złożenie przez ARP S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3 stycznia br. w wyniku niezrealizowanych koniecznych warunków z przedwstępnej warunkowej umowy nabycia przedsiębiorstwa od ST3 Offshore, na konto ARP S.A. wróciły zabezpieczone na depozycie środki. Następnym krokiem będzie złożenie przez ARP S.A. oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W prowadzonym przez ARP S.A. procesie potencjalnego przejęcia ST3 Offshore nie uzyskano pozytywnego wyniku testu prywatnego inwestora. Jest to równoznaczne z brakiem biznesowego uzasadnienia zaangażowania kapitałowego. Inwestycja obarczona jest również wysokim ryzykiem uznania jej za niedozwoloną pomoc publiczną. Dlatego przejęcie przedsiębiorstwa ST3 Offshore przez ARP S.A. nie jest możliwe.

Zaangażowanie przez ARP S.A. środków finansowych poprzedzone jest zawsze gruntownym przygotowaniem. W wyniku kilkumiesięcznych analiz, dotyczących możliwości wsparcia ST3 Offshore rozpatrywane były różne scenariusze. Wyżej wskazane okoliczności powodują, że ARP S.A. nie ma ekonomicznych podstaw do zaangażowania jakichkolwiek środków finansowych.