ARP finalizuje zakup obligacji Polimeksu-Mostostal

Data dodania: 2014-09-25
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła 25 września br. finalizację procesu zakupu obligacji spółki Polimex Mostostal S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła 25 września br. finalizację procesu zakupu obligacji spółki Polimex Mostostal S.A.

Jest to możliwe dzięki zakończeniu trzeciego etapu restrukturyzacji finansowej Polimeksu-Mostostalu, czyli udostępnieniu nowej linii gwarancyjnej i konwersji. Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniesie ok. 0,5 mld zł, a średnia cena konwersji zobowiązań na akcje wyniesie 17 gr. Skala konwersji jest precedensowa. Jest to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

Po dokonaniu konwersji, zgodnie z warunkami umowy, ARP S.A. dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł. Część z nich stanowić będą obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.

Zgodnie z warunkami umowy ARP S.A. zakończy całe przedsięwzięcie w najbliższym tygodniu.