ARP czeka na wypełnienie warunków emisji obligacji Polimex-Mostostal

Data dodania: 2014-09-19
Zgodnie z komunikatem Polimex-Mostostal przedłuża się termin zawarcia przez wierzycieli finansowych umów objęcia akcji spółki w zamian za skonwertowane wierzytelności. Na wniosek jednego z wierzycieli Polimex-Mostostal termin podpisania tych umów został przesunięty do 24 września br.

Zgodnie z komunikatem Polimex-Mostostal przedłuża się termin zawarcia przez wierzycieli finansowych umów objęcia akcji spółki w zamian za skonwertowane wierzytelności. Na wniosek jednego z wierzycieli Polimex-Mostostal termin podpisania tych umów został przesunięty do 24 września br.

W związku z tym ARP S.A. informuje, że obejmie obligacje – zgodnie z przyjętymi warunkami emisji - po spełnieniu wszystkich warunków ww. umów przez wierzycieli i Polimex-Mostostal.