ARP: czas wykorzystać potencjał polskich innowacji

Data dodania: 2016-06-14
– W ARP staramy się wykorzystać możliwości innowacyjne małych firm, tak, by zaspokajały potrzeby dużych przedsiębiorstw, które dysponują kapitałem. Przykładem są „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów", stworzone we współpracy z PGNiG Termika. Ich pierwsza edycja przyniosła 87 innowacyjnych pomysłów na 35 zadanych tematów. Te liczby pokazują, że podobne projekty mają sens i opłacają się polskiej gospodarce. Na pewno będziemy angażować się w kolejne tego typu projekty – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Szaniawski podczas panelu „Jak odblokować potencjał polskich innowacji?" zorganizowanego przez PKN Orlen. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

– W ARP staramy się wykorzystać możliwości innowacyjne małych firm, tak, by zaspokajały potrzeby dużych przedsiębiorstw, które dysponują kapitałem. Przykładem są „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów", stworzone we współpracy z PGNiG Termika. Ich pierwsza edycja przyniosła 87 innowacyjnych pomysłów na 35 zadanych tematów. Te liczby pokazują, że podobne projekty mają sens i opłacają się polskiej gospodarce. Na pewno będziemy angażować się w kolejne tego typu projekty – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Michał Szaniawski podczas panelu „Jak odblokować potencjał polskich innowacji?" zorganizowanego przez PKN Orlen. Spotkanie odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego.

Z badań przedstawionych w raporcie „Innowacyjność MŚP. Pod lupą" wynika, że wdrażanie innowacji w firmach najbardziej hamują zmieniające się przepisy i brak zasobów finansowych. ARP stara się rozwiązać oba te problemy: Włączamy się w innowacyjne programy jak choćby Start in Poland. Rolą ARP jest kojarzenie start-upów, które niosą innowacje z dużymi graczami. Szukamy nowatorskich projektów, znając potrzeby spółek SP. Kojarzymy zainteresowane strony zwiększając szansę na wdrożenie innowacji w przemyśle  – dodał Wiceprezes Szaniawski.

Uczestnicy panelu byli jednomyślni, co do roli instytucji rządowych i firm we wsparciu Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ich zdaniem tylko spójne zarządzanie i konsekwentne działania doprowadzą do wzrostu konkurencyjności naszych firm i polskiej gospodarki. Pomóc ma w tym  m. in. powołany Polski Fundusz Rozwoju. – Obowiązkiem takich podmiotów jak Agencja Rozwoju Przemysłu jest kooperacja w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie mamy szanse wspólnie ze znaczącymi partnerami pracować na rzecz polskiej gospodarki. Kluczowe jest tu wsparcie przez ARP branż przyszłości i wysokiego ryzyka. W kręgu naszego zainteresowania jest: m.in. robotyka, przemysł kosmiczny. Ostatnio zaangażowaliśmy się w rozwój w obszarze gier komputerowych, czego przykładem jest powołany przez nas wspólnie z Uniwersytetem Śląskim i samorządem powiatu cieszyńskiego akcelerator gier komputerowych ­podkreślił Szaniawski.

Ważną rolę we wparciu wdrażania innowacji w małych i średnich firmach odgrywa należąca do ARP spółka ARP Venture. To pierwsza tego typu na polskim rynku spółka z udziałem Skarbu Państwa, która inwestuje w projekty podwyższonego ryzyka, przede wszystkim innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy. ARP Venture do tej pory zainwestowała ponad 60 mln złotych w projekty innowacyjne z takich sektorów jak przemysł obronny, branża spożywcza czy medycyna. 

ARP stawia również na tzw. wsparcie w formule "smart money". Przedsiębiorca otrzymuje nie tylko środki finansowe na zakup technologii, ale także usługi doradcze na jej wdrożenie. Następnie na etapie komercjalizacji, inwestor, w tym wypadku ARP Venture, oprócz kapitału wnosi również swoje doświadczenie np. w zarządzaniu projektami.

Na wsparcie rozwoju innowacji w polskich firmach ARP ma zamiar przeznaczyć do 2020 roku ok. 1, 3 mld złotych.