ARP: 20 mln zł pożyczki dla ZUE SA

Data dodania: 2019-11-19
ZUE S.A. prowadzi działalność w branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej. Firma w formule generalnego wykonawstwa realizuje kompleksowe usługi budowy i modernizacji linii kolejowych oraz tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe). Świadczy również usługi bieżącego utrzymania systemów infrastruktury tramwajowej, systemów zasilania oraz oświetlenia miejskiego. Pozyskane od ARP S.A. środki spółka przeznaczy na finansowanie realizacji  kolejowych kontraktów budowlanych.

ZUE S.A. prowadzi działalność w branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej. Firma w formule generalnego wykonawstwa realizuje kompleksowe usługi budowy i modernizacji linii kolejowych oraz tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe). Świadczy również usługi bieżącego utrzymania systemów infrastruktury tramwajowej, systemów zasilania oraz oświetlenia miejskiego. Pozyskane od ARP S.A. środki spółka przeznaczy na finansowanie realizacji  kolejowych kontraktów budowlanych.

- Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw to jedno z najważniejszych obszarów naszej działalności. Od lat realizujemy procesy restrukturyzacji i pomagamy firmom w zwiększaniu konkurencyjności. Tym razem nasze środki pozwolą na sfinansowanie i kontynuację kontraktów budowlanych krakowskiej firmie ZUE. To znany w branży podmiot, wielokrotnie doceniany i nagradzany przez rynek. Cieszę się, że nasze zaangażowanie przełoży się na poprawę jakości infrastruktury, z której wszyscy korzystamy – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Grupa ZUE jest jednym z wiodących wykonawców infrastruktury szynowej w Polsce. Początki działalności firmy sięgają 1991 roku. Od 2010 roku akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Zatrudnia obecnie ponad 900 pracowników.

- Jesteśmy bardzo zaangażowani jako wykonawca w realizację Krajowego Programu Kolejowego - największego w historii programu inwestycyjnego na polskiej kolei o wartości ok. 75 mld zł. Wykorzystując nasz potencjał produkcyjny i doświadczenie realizujemy w ramach tego programu modernizacyjnego szereg kontraktów budowlanych i planujemy realizację kolejnych. Wierzymy, że realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy mobilności i komfortu życia mieszkańców Polski - powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorcy skorzystali z finansowania z ARP S.A. w wysokości ponad 1,8 mld złotych. Wśród beneficjentów pożyczek coraz więcej jest przedstawicieli sektora MŚP. Między innymi dlatego ARP przygotowała dla nich specjalne rozwiązania. Na ofertę pożyczkową dla małych i średnich firm składają się pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment oraz na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK, z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy.

Ważnym elementem oferty dla MŚP są Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP). Pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła 23 marca br. we Wrocławiu, kolejne powstało miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia (Pomorski Park Naukowo Technologiczny). W ostatnim czasie powstał również COP w Poznaniu. Centra powstają w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców miejscach w Polsce.