ARP: 2 mln na innowacje dla firmy Ermax

Data dodania: 2017-09-29
Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pożyczki na finansowanie innowacji. Pierwszym  beneficjentem jest  firma ERMAX z Dąbrowy Górniczej. Otrzymane wsparcie umożliwi modernizację linii produkcyjnej, co pozwoli zwiększyć wydajność oraz  przełoży się wzrost  jakości  wyrobów.

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pożyczki na finansowanie innowacji. Pierwszym  beneficjentem jest  firma ERMAX z Dąbrowy Górniczej. Otrzymane wsparcie umożliwi modernizację linii produkcyjnej, co pozwoli zwiększyć wydajność oraz  przełoży się wzrost  jakości  wyrobów.

Pożyczki stanowią jeden z istotnych elementów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu. Spółka kieruje ofertę głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw, szukających finansowania rozwoju i inwestycji. Nowym produktem są pożyczki na innowacje kierowane również do małych i mikro firm.

– Sukcesywnie zwiększamy dostęp do finasowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Dostrzegliśmy  niszę na rynku finansowym  w ofercie dla sektora MŚP i postanowiliśmy  ją wykorzystać. Bardzo ważny jednak jest dla nas fakt, że oferując usługę finansową, wspieramy rozwój innowacyjnych produktów i firm. Jesteśmy  elastyczni, nie tylko jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstwa, ale również branżę. W naszym „portfelu” mamy firmy działające w przemyśle ciężkim i lekkim, branży motoryzacyjnej, chemicznej czy przetwórstwie tworzyw sztucznychpowiedziała Aneta Falecka dyrektor Biura Usług Finansowych ARP S.A.

Wsparcie finansowe ARP pozwoli przedsiębiorcy na zakup urządzeń uzupełniających istniejącą linię produkcyjną i umożliwiających zwiększenie jej wydajności oraz jakości uzyskiwanego produktu.

Działalność ERMAX obejmuje przetwórstwo tworzyw sztucznych, w szczególności butelek typu PET i produkcję płatków RPET służących do wytwarzania: opakowań, butelek, blistrów oraz włóknin wykorzystywanych w produkcji odzieży sportowej i lin okrętowych. Firma korzysta z dotacji przyznanej w ramach programu „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” POIG 4.4.  

Pożyczka ma dla nas szczególne znaczenie. Będziemy mogli nie tylko kontynuować i dokończyć działania, które już podjęliśmy ale przede wszystkim pozwoli nam na urzeczywistnienie naszych marzeń nie tylko o zwiększeniu jakości oferty firmy o nowy produkt, dzięki wyposażeniu linii do recyklingu odpadów w innowacyjne urządzenia do sortowania ale także efektywniejszym  wykorzystaniu surowca, stanowiącego do tej pory odpad poprodukcyjny co z kolei przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowisko – podkreśla Magdalena Kozik, właściciel firmy Ermax.

Przedsiębiorstwa korzystające z usług finansowych ARP mogą liczyć na wsparcie od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. ARP stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie. Brak jest ukrytych opłat, a każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie. Dodatkowo ARP pozwala łączyć pożyczki własne z finansowaniem bankowym, a zwrot pożyczki dopasowany jest do specyfiki realizowanego projektu. W ciągu ostatnich 6 lat ARP S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 3,7 mld zł.