ARP: 100 mln na dalszy rozwój dla Exalo Drilling

Data dodania: 2019-10-22
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Exalo Drilling S.A. (Grupa Kapitałowa PGNiG) pożyczki w wysokości 100 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła Exalo Drilling S.A. (Grupa Kapitałowa PGNiG) pożyczki w wysokości 100 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój, m.in. zakup nowoczesnego sprzętu.

Exalo Drilling S.A. to spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, która świadczy usługi wiertnicze dla firm poszukujących i udostępniających złoża ropy naftowej i gazu ziemnego,  usługi serwisowe, m.in. dla górnictwa otworowego, a także budowlano-montażowe. Exalo Drilling S.A. prowadzi swoją działalność na terenie Polski, Ukrainy, Pakistanu, Kazachstanu, Ukrainy i w Czadzie. Dzięki finansowaniu pozyskanemu z ARP S.A. spółka zainwestuje w nowoczesne urządzenia i technologie, które umożliwią wykonywanie usług wiertniczych i serwisowych dla kontrahentów krajowych i zagranicznych na najwyższym światowym poziomie.

- Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych obszarów naszej aktywności. Od lat wspieramy działalność polskich firm i pomagamy im rozwinąć skrzydła. Tym razem środki z ARP pomogą w dalszej ekspansji Exalo Drilling. Jestem przekonany, że udzielona pożyczka przełoży się na dynamiczny rozwój firmy, zwłaszcza, że to globalna marka i spółka z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Exalo Drilling S.A. jest wiodącą firmą na rynku usług wiertniczo-serwisowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zatrudnia prawie 2 tys. pracowników

- Jednym z strategicznych założeń Exalo Drilling S.A. jest stałe podnoszenie zaawansowania technicznego i technologicznego oferowanych usług. To zwiększa  naszą konkurencyjność i efektywność, a w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie przychodów i rentowności. Koncentrujemy się na zdobywaniu nowych rynków w obszarze usług wiertniczych i serwisowych. Dlatego też chcemy dysponować najnowocześniejszym sprzętem wiertniczym i serwisowym, dzięki któremu będziemy mogli nadal odpowiadać na potrzeby naszych strategicznych kontrahentów w kraju i za granicą - powiedział Stanisław Niedbalec, Prezes Zarządu Exalo Drilling S.A.

W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorcy skorzystali z finansowania z ARP S.A. w wysokości ponad 1,8 mld złotych. Wśród beneficjentów pożyczek coraz więcej jest przedstawicieli sektora MŚP. Między innymi dlatego ARP przygotowała dla nich specjalne rozwiązania. Na ofertę pożyczkową dla małych i średnich firm składają się pożyczki inwestycyjne, obrotowe, restrukturyzacyjne, split payment oraz na finansowanie realizacji kontraktów. Klienci, którzy mają problem z dostarczeniem oczekiwanego poziomu zabezpieczeń, mogą uzyskać poręczenie od Funduszy Poręczeniowych koordynowanych przez Krajową Grupę Poręczeniową i BGK., z którymi ARP S.A. podpisała porozumienie o współpracy.

Ważnym elementem oferty dla MŚP są Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP). Pierwsze Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencja Rozwoju Przemysłu otworzyła 23 marca br. we Wrocławiu, kolejne powstało miesiąc później w Katowicach. Trzecią lokalizacją jest Gdynia (Pomorski Park Naukowo Technologiczny). W ostatnim czasie powstał również COP w Poznaniu. Centra powstają w najważniejszych z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców miejscach w Polsce.