ARP: 0,5 mld zł na rozwój przedsiębiorstw

Data dodania: 2015-03-24
- Działalność ARP to aktywne wsparcie innowacji, atrakcyjne formy finansowania inwestycji i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Rozpoczęliśmy cykl spotkań, aby pokazać jak zmieniła się Agencja i jaką mamy ofertę dla biznesu - powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Pierwsze spotkanie pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje" odbyło się 23 marca w Baranowie Sandomierskim (woj. podkarpackie). Wzięło  w nim udział 41 inwestorów z dwóch specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej oraz  eksperci ARP.

- Działalność ARP to aktywne wsparcie innowacji, atrakcyjne formy finansowania inwestycji i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Rozpoczęliśmy cykl spotkań, aby pokazać jak zmieniła się Agencja i jaką mamy ofertę dla biznesu - powiedziała Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Pierwsze spotkanie pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje" odbyło się 23 marca w Baranowie Sandomierskim (woj. podkarpackie). Wzięło  w nim udział 41 inwestorów z dwóch specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej oraz  eksperci ARP.

Nowa oferta Agencji Rozwoju Przemysłu opiera się na trzech elementach: pożyczkach dla dużych przedsiębiorstw na cele rozwojowe, wsparciu kapitałowym (typu venture) innowacyjnych projektów małych i średnich firm oraz łączeniu nauki z biznesem za pomocą Platformy Transferu Technologii. - Te trzy elementy dają pełen wachlarz atrakcyjnych instrumentów, skierowanych do małych, średnich i dużych firm – podkreśliła prezes Magaczewska.

Pożyczki - rozwój dużych przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu planuje w 2015 roku przeznaczyć prawie 400 mln zł na pożyczki. Do 2020 roku suma ta wyniesie 1,8 mld zł, z czego 1,6 mld zł na finansowanie typowo komercyjne, a 0,2 mld zł na finansowanie pomocowe. Jest to oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach, szukających finansowania rozwoju i restrukturyzacji. Mogą oni liczyć na pożyczki od kilku do kilkudziesięciu milionów. ARP stosuje proste i przejrzyste zasady przy ubieganiu się o finansowanie. Brak jest ukrytych opłat, a każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie.

ARP Venture – innowacyjne MŚP

Zadaniem ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy. Spółka oferuje nie tylko kapitał, ale i doradztwo. ARP Venture inwestuje na etapie wdrażania do produkcji lub ekspansji przedsiębiorstwa, a nie na etapie badań i rozwoju - na tym etapie możliwe jest przyjęcie statusu obserwatora. Do końca roku na projekty innowacyjne w fazie komercjalizacji spółka zamierza przeznaczyć 70 mln zł.

Platforma Transferu Technologii - łączymy biznes z nauką

Na Platformie będą gromadzone dane o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym. Znajdą się tam również informacje o potrzebach tzw. biorców technologii, czyli podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań. Będą też dane o zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii.

Żadne zapytanie umieszczone na Platformie nie pozostanie bez odpowiedzi. W sytuacji kiedy automatyczny system kojarzenia nie zidentyfikuje poszukiwanej przez biorcę  technologii, z biorcą skontaktuje się pracownik ARP celem bezpośredniego wsparcia klienta w znalezieniu pożądanej innowacji.

Zaletą Platformy będzie jej przyjazna wizualizacja oraz stale aktualizowane informacje.  Platforma zostanie otwarta już w maju.