ARP, Chemar, AGH i Politechnika Świętokrzyska podpisały porozumienie o współpracy

Data dodania: 2020-12-01
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. (Chemar), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) oraz Politechnika Świętokrzyska (PŚk) podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów oraz technologii dla wysokojakościowych produktów odlewniczych. Chemar zaprosi studentów AGH i PŚk do odbycia w spółce staży oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A. (Chemar), Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) oraz Politechnika Świętokrzyska (PŚk) podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów oraz technologii dla wysokojakościowych produktów odlewniczych. Chemar zaprosi studentów AGH i PŚk do odbycia w spółce staży oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych.

- W ARP skupiamy się na rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Inwestujemy w sektory i technologie, które opierają się na polskiej myśli technologicznej i innowacjach produktowych powstających na terenie Polski. Takim przedsiębiorstwem jest kielecki Chemar S.A., którego działalność po połączeniu z Odlewnią Chemar koncentruje się produkcji odlewów staliwnych oraz obróbce mechanicznej. W sierpniu 2019 roku rozpoczęliśmy tam dogłębną restrukturyzację. Po ponad roku dostrzegamy pozytywne zmiany. Teraz idziemy o krok dalej. Łączymy siły z AGH i Polityką Świętokrzyską, aby wspólnie opracować technologie produkcji wysokojakościowych wyrobów odlewniczych. Przeprowadzone przez nas analizy rynkowe pokazują, że wyroby te mogą z powodzeniem konkurować na światowych rynkach – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Porozumienie o współpracy zakłada wspólne działania ARP, Chemar, AGH i PŚk na rzecz transferu wiedzy i doświadczeń, którego celem jest rozwój innowacyjnych projektów technologicznych wśród spółek z Grupy Kapitałowej ARP. Jednocześnie AGH i PŚk deklarują współpracę w zakresie oceny możliwości wdrożenia rozwiązań informatycznych i technologicznych w obszarze produkcyjnym w Chemar. O środki na realizację wspólnie wypracowanych projektów, w szczególności dotyczących technologii wysokojakościowych produktów odlewniczych, sygnatariusze porozumienia będą się ubiegać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- AGH w Krakowie jest wiodącą w Europie uczelnią wyższą, kształcącą wysoko specjalizowane kadry dla branży odlewnictwa. Nasi absolwenci z powodzeniem zasilają kadry inżynierskie ponad 5000 europejskich przedsiębiorstw, wykonujących wymagające odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego czy rafineryjnego. Podpisana dzisiaj umowa o współpracy pomiędzy ARP, Chemar, Politechniką Świętokrzyską i AGH, pozwoli na opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania specjalistycznych wyrobów z wysokogatunkowych stopów. Umowa ta jest również elementem szerszej współpracy pomiędzy partnerami porozumienia, zmierzającej do realizacji prac badawczych i ich przemysłowej aplikacji, staży studenckich czy doktoratów wdrożeniowych – powiedział prorektor ds. współpracy AGH, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski.

Działania na rzecz rozwoju kadr przyniosą korzyści zarówno Chemar, spółkom z GK ARP jaki i uczelniom. Dostęp do zakładów produkcyjnych w ramach prowadzonych zajęć, staży czy praktyk wzmocni praktyczny wymiar nauczania, w szczególności na polach technologii odlewnicznych, automatyki, spawalnictwa i obróbki skrawaniem. Współpraca z pracownikami naukowymi umożliwi im realizację prac badawczych m.in. doktoratów wdrożeniowych. Z drugiej strony kadra pracownicza spółek otrzyma dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia jakie posiadają naukowcy. Współpraca zaowocuje rozwojem technologicznym spółki Chemar, rozwojem kompetencji praktycznych studentów oraz realizacją wspólnych prac badawczo rozwojowych.

- Za sprawą podjętych inwestycji i dzięki wsparciu środowiska naukowego, CHEMAR ma aspirację powrotu do najlepszych lat w historii swojej działalności. Podpisane porozumienie daje szansę naszemu przedsiębiorstwu na rozwój innowacyjnych technologii i wytyczanie nowych kierunków w branży odlewniczej - powiedział Mariusz Gajowiec, prezes zarządu Chemar S.A.

- Jednym z głównych priorytetów działalności Politechniki Świętokrzyskiej jest współpraca z jednostkami gospodarczymi nie tylko naszego regionu ale też całego kraju. Od wielu lat pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a dotychczas Odlewnią Chemar obecnie Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury trwa współpraca w zakresie badań naukowych. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo Chemar jest od ponad pół wieku kluczowym przedsiębiorstwem dla energetyki zawodowej i stanowi ważny element przemysłu metalowego w regionie świętokrzyskim. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie porozumienia o współpracy konsorcjum naukowo-przemysłowego zawartego przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Chemar, Agencję Rozwoju Przemysłu i Politechnikę Świętokrzyską. Pragnę dodać, że nasza uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjno-badawczą, w której można prowadzić szeroko rozumnie badania materiałowo-strukturalne. Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje nowymi projektami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniami oraz umocni pozycję firmy Chemar na rynku gospodarczym – mówi prof. Marek Iwański, prorektor ds. badań i współpracy z podmiotami zewnętrznymi Politechniki Świętokrzyskiej.