Aleksandra Magaczewska prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Data dodania: 2014-08-08
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powołało z dniem 7 sierpnia 2014 r. na stanowisko prezesa zarządu ARP S.A. Aleksandrę Magaczewską, dotychczasową dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powołało z dniem 7 sierpnia 2014 r. na stanowisko prezesa zarządu ARP S.A. Aleksandrę Magaczewską, dotychczasową dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pracując w Ministerstwie Skarbu Państwa sprawowałam nadzór nad ARP S.A. To spółka o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, z wielkimi ambicjami i potencjałem, który zamierzam rozwijać - mówi Aleksandra Magaczewska, nowo powołana prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Jednym z pierwszych zadań nowej prezes ARP S.A. będzie aktualizacja celów strategicznych spółki na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności.

Istotnym filarem nowej strategii będzie innowacyjność, choć nadal ważne pozostaną działania związane z pomocą publiczną i restrukturyzacją. Jednak ze względu na specyficzny charakter i posiadane zasoby, Agencja będzie aktywnie włączać się w obecną politykę Ministerstwa Skarbu Państwa, którego priorytetem jest budowanie wartości i konkurencyjności polskich spółek poprzez innowacje – podkreśla prezes ARP S.A. Aleksandra Magaczewska.

Zdaniem nowej prezes ARP S.A., efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych powinno doprowadzić do stworzenia stabilnego ekosystemu wsparcia działającego na potrzeby innowacji w polskim przemyśle.

Chciałabym, aby ARP S.A. stała się partnerem w obszarze innowacji również dla spółek Skarbu Państwa. Jestem przekonana, że wspólne działania, wykorzystanie posiadanych potencjałów oraz dobra współpraca pomiędzy ARP S.A., spółkami Skarbu Państwa, MŚP i środowiskiem naukowym zaowocuje powstaniem, adaptacją, rozwojem i wdrożeniem innowacyjnych produktów i usług, które z powodzeniem będą konkurować na zagranicznych rynkach – dodała Aleksandra Magaczewska.

Aleksandra Magaczewska przez 11 lat związana była z Ministerstwem Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami z sektora hutniczego i górniczego oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Następnie jako dyrektor Departamentu Górnictwa odpowiadała za pomoc publiczną dla spółek górniczych. Brała udział w tworzeniu Polskich Hut Stali S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Od początku 2012 r. pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Sprawowała tam nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami skarbu państwa, m.in. LOT S.A., spółkami sektora zbrojeniowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Obecnie przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A., wcześniej Kompanii Węglowej S.A., PERN „Przyjaźń" S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz członkini rad nadzorczych spółek: Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat" S.A., GRABINEX Sp. z o.o., Centrum Informatyki Sp. z o.o.

Jest absolwentką prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.